Home / Tag Archives: Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Tag Archives: Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Kosowo: Nowe zwolnienia celne

Surowce niedostępne w Kosowie, półprodukty, opakowania oraz maszyny produkcyjne zostaną zwolnione z opłat celnych, przewiduje projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Finansów (Ministria e Financave, MF), w ramach opracowywania nowego pakietu fiksalnego. Do tej pory ta kwestia była regulowana rozporządzeniem UNMIK, według którego stawka celna wynosiła 10%. Rozszerzenie listy towarów zwolnionych z opłat celnych ma na celu stworzenie korzystniejszego środowiska biznesowego ...

Read More »

Bułgaria: UE przedłużyła okres na wdrożenie standardów sanitarno-weterynaryjnych

Komisja Europejska przedłużyła o 2 lata (do 31 grudnia 2013 roku) termin wdrożenia do bułgarskich gospodarstw mleczarskich wymogów sanitarno-weterynaryjnych obowiązujących w UE. W ostatnich latach w Bułgarii został zauważony wzrost dostarczanego do zakładów mleczarskich mleka krowiego  odpowiadającego standardom unijnym. – Strona bułgarska stworzyła plan działania mający na celu objęcie całej sieci produkcji mleka, zgodnie z unijnymi zasadami – czytamy w ...

Read More »