Home / Tag Archives: mniejszości narodowe w Turcji

Tag Archives: mniejszości narodowe w Turcji

Zmiana sytuacji Romów w Turcji

Autorka: Julia Krajcarz Ogólną sytuację Romów żyjących w Turcji, podobnie jak w każdym innym kraju, określić można kilkoma słowami: marginalizacja społeczna, bezrobocie, analfabetyzm, bieda. W 2010 roku rządząca Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (AK) zainicjowała dialog przedstawicieli władz z reprezentantami społeczności romskich żyjących w Turcji. Celem wspólnych rozmów było wysłuchanie Romów przez przedstawicieli elit rządzących. Przedstawiono problemy społeczności romskiej i propozycje ...

Read More »

Stopniowa poprawa statusu mniejszości narodowych w Turcji

Autorka: Julia Krajcarz Główny Zarząd Wakfów, organizacja podległa tureckiemu prezesowi rady ministrów i zarządzająca wszystkimi działającymi na terenie Turcji fundacjami typu wakf (muzułmańska zinstytucjonalizowana forma przekazu pieniężnego na cele religijne, charytatywne, publiczne) w swym składzie, po raz pierwszy od utworzenia w 1920 roku, posiada członka narodowości innej niż turecka i wyznania innego niż islam. Jest to Grek, Laki Vingas, reprezentujący ...

Read More »