Home / Tag Archives: MVPEI

Tag Archives: MVPEI

Czarnogóra: Transfery pieniężne od diaspory wzrosły o 1,6%

euro - pgportal.me

Wedle wstępnych  danych Banku Centralnego Czarnogóry CBCG, całkowita suma środków transferowanych z zagranicy do Czarnogóry w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2014 r. wyniosła 144,7 mln EUR, co oznacza wzrost o 1,6% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskich (MVPEI) twierdzi, że tylko w latach 2012-13 roczne wpływy z transferów pieniężnych wyniosły ok. 350 mln ...

Read More »

Czarnogóra skarży się na chorwackie plany eksploatacji złóż ropy i gazu u wybrzeży Adriatyku

platforma wiertnicza - vijesti.me

Czarnogórskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskich (MVPEI) złożyło skargę  na opublikowane w Zagrzebiu chorwackie mapy wraz z dokumentacją koncesyjną i przetargową na poszukiwanie i eksploatację węglowodorów. Czarnogóra wskazała na odpowiednie przepisy Protokołu o tymczasowym sposobie postępowania z 2002 r., który jest wiążący dla obu sąsiadujących krajów i zobowiązuje dwie strony do powstrzymania się od jednostronnych działań, które mogłyby przedwcześnie ...

Read More »

Czarnogóra nie wprowadzi sankcji dla Rosji i Ukrainy

Czarnogóra i UE

Czarnogóra nie wprowadzi sankcji dla Rosji i Ukrainy – oznajmiło Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskich (MVPEI). Zaznaczamy, że Czarnogóra nie wprowadziła i nie wprowadzi sankcji przeciw Rosji i Ukrainie, nie było to także przedmiotem dyskusji.  UE po przyjęciu swoich ustaleń, 3 marca wprowadziła sankcje wizowe i finansowe wobec Rosji, ze szczególnym uwzględnieniem osób ze ścisłego otoczenia Władimira Putina. Ministerstwo ...

Read More »

Czarnogóra otrzyma z funduszy IPA 2 mln EUR na realizację projektów rozwojowych

Czarnogóra i UE

Krajowy koordynator ds. funduszy IPA (Instrumenty Pomocy Przedakcesyjnej) Aleksandar Andrija Pejović i generalny dyrektor ds. koordynacji programów pomocowych UE w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskich (MVPEI) Ivana Petričević, uczestniczyli w spotkaniu Rady Nadzorczej ds. Inwestycji na terenie Bałkanów Zachodnich (ZOI), które odbyło się w Londynie.  Z funduszy IPA przyznano Czarnogórze łącznie 2,05 mln EUR; w tym 550 tys. EUR ...

Read More »

Czarnogóra: 4 – 10 marca 2013 r.

Opracowała: Ida Szmacińska   Komisja Europejska przeciwna kontynuacji pomocy dla KAP Wszelkie nowe inwestycje państwa w Kombinat Aluminium (KAP) Komisja Europejska uważa za bezpośrednie naruszenie postanowień Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Czarnogórą a Unią Europejską, co może negatywnie wpłynąć na dalszy proces integracji Czarnogóry z UE. KAP od lat jest niekwestionowanym liderem w korzystaniu z pomocy państwowej; w 2009 r. ...

Read More »

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czarnogóry hamuje dostęp do funduszy unijnych

Proces akredytacji zdecentralizowanego zarządzania funduszami UE jest w fazie końcowej, a proces przeniesienia odpowiedzialności z Komisji Europejskiej na szczebel krajowy ma nastąpić do końca 2013 roku. Zdecentralizowane zarządzanie funduszami UE jest skomplikowanym i trudnym procesem, który wymaga gotowości i dojrzałości zarówno projektów, jak i obiektów związanych z wykorzystaniem środków funduszy IPA (Rozwój regionalny i rozwój zasobów ludzkich). Obecnie istnieje scentralizowany ...

Read More »