Home / Tag Archives: PKB w Kosowie

Tag Archives: PKB w Kosowie

Drastyczny spadek inwestycji zagranicznych na Bałkanach Zachodnich

Kryzys gospodarczy oraz polityczna niestabilność to główne powody rezygnacji z inwestowania na Zachodnich Bałkanach. Niekorzystny obraz regionu potwierdzają dane Banków Centralnych dotyczące tegorocznych inwestycji zagranicznych, wynika z analizy przeprowadzonej przez Agencję Anadolija. Okazuje się, że w tej części Europy inwestycje zagraniczne pozostają na wyjątkowo niskim poziomie, najgorzej sytuacja wygląda w Bośni i Hercegowinie. Według danych zebranych przez Bank Centralny BiH ...

Read More »

Kosowo: 19 – 25 listopada 2012 r.

Eksperci BŚ ocenią kosowski sektor bankowy pod kątem ochrony konsumentów Szczegółowa ocena usług, które oferują banki i towarzystwa ubezpieczeniowe w Kosowie, pod kątem ochrony konsumentów – to główny cel misji ekspertów Banku Światowego, którzy przybyli do Kosowa 19 listopada. Projekt „Ocena Diagnostyczna Ochrony Konsumentów oraz Edukacji Finansowej” jest realizowany przy współpracy Centralnego Banku Kosowa (BQK) i będzie trwał do 30 ...

Read More »

Kosowo: 8 – 14 października 2012 r.

Niemcy przeznaczą 28,3 mln EUR na inwestycje w Kosowie Niemcy, zaraz po USA, inwestują najwięcej pieniędzy w rozwój Kosowa. Od zakończenia wojny, przeznaczyły one 230 mln EUR na inwestycje w sektorach gospodarczych oraz społecznych. Natomiast podczas wrześniowych konsultacji między rządami Kosowa i Niemiec, obiecały one przeznaczyć 28,3 mln EUR na inwestycje zbliżające Kosowo do UE. Jak poinformował doradca w kosowskim ...

Read More »

Kosowo: EUR 2650 PKB per capita w 2011 r.

PKB w Kosowie w 2011 r. osiągnął wartość 4,77 mld EUR. Na jednego  mieszkańca przypada zatem 2 650 EUR, wynika z danych Kosowskiej Agencji Statystycznej (Agjencia e Statistikave të Kosovës, ASK), opracowanych na podstawie ostatniego spisu powszechnego. PKB  w 2011 r. miał tendencję zwyżkową. Wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych w 2011 stanowiły 88,4% PKB, podczas gdy w 2010 r. – 89,1 ...

Read More »

Kosowo: 30.07-05.08.2012 r.

Centralny Bank Kosowa:  PKB  w 2012 r. zmaleje do 3,8% Produkt krajowy brutto w 2011 r. przekroczył kwotę 4,7 mld EUR, osiągając 5% wzrost r/r. PKB na mieszkańca. Pozostaje jednak na najniższym poziomie w regionie, wynosząc jedynie 2700 EUR, wynika z raportu rocznego Centralnego Banku Kosowa (Banka Qendrore e Kosovës, BQK), przedstawionego 31 lipca br. Sektor finansowy Kosowa w 2011 ...

Read More »

Kosowo: Druga wypłata z Międzynarodowego Funduszu Walutowego

MFW podjął decyzję o przyznaniu kolejnej transzy kredytu w ramach porozumienia stand-by, w wysokości 48 mln EUR, po kontroli osiągniętych rezultatów w rozwoju gospodarki Kosowa. Państwo spełniło wszystkie  warunki określone, we wspieranym przez porozumienie stand-by, 20-miesięcznym programie, zatwierdzonym w kwietniu, celem którego było złagodzenie presji fiskalnej w kraju i zapewnienie wsparcia finansowego dla rządu. Kosowo ma otrzymać łącznie 111,5 mln EUR. ...

Read More »