Home / Tag Archives: Poczta i Telekomunikacja Kosowa

Tag Archives: Poczta i Telekomunikacja Kosowa

Kosowo: 11 – 17 marca 2013 r.

Kosowski sektor ICT promowany w Hanowerze W sobotę, 9 marca br. w Hanowerze, zakończyły się Targi CeBIT, na których Agencja Promocji Inwestycji w Kosowie we współpracy z Ministerstwem Handlu i Przemysłu promowała kosowski sektor technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Firmy z Kosowa prezentowały swoją ofertę, zachęcając zagranicznych przedsiębiorców z branży teleinformatycznej do współpracy. Po prezentacjach odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele firm ...

Read More »

Turcja: 26.11–2.12.2012 r.

Spadek deficytu w handlu zagranicznym Eksport w Turcji wzrósł o 11,6% w październiku 2012 r. w porównaniu z rokiem ubiegłym, osiągając 13 mld 292 mln USD, podczas gdy import spadł o 5,6% do 18 mld 803 mln USD. Deficyt w handlu zagranicznym w tym samym okresie spadł o 31,2% z 8 mld 12 mln USD do 5 mld 511 mln ...

Read More »

Kosowo: Przedłużono termin składania ofert w sprawie prywatyzacji PTK

Rządowa Komisja ds. Prywatyzacji PTK (Poczta i Telekomunikacja Kosowa) przedłużyła termin składania ofert dla potencjalnych inwestorów do 15 stycznia 2013 roku. Według komunikatu prasowego wydanego przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego, decyzja ta jest związana z nagłym zainteresowaniem ze strony instytucji finansowych, takich jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) czy International Finance Corporation. Komisja ds. Prywatyzacji PTK jest zdania, że tak ...

Read More »

Kosowo: Zatwierdzono dokumenty przetargowe na sprzedaż PTK

Rządowa Komisja ds. Prywatyzacji PTK (Poczta i Telekomunikacja Kosowa) na wtorkowym spotkaniu zatwierdziła dokumenty przetargowe dotyczące sprzedaży 75% udziałów PTK. W skład zatwierdzonych dokumentów wchodzą m.in. instrukcje dla oferentów, projekt umowy kupna-sprzedaży oraz projekt umowy przyszłych aksjonariuszy. Przedsiębiorstwa, które przeszły fazę kwalifikacji muszę wypełnić określone warunki prawne, finansowe i techniczne, lecz najważniejszym kryterium wyboru kupca, będzie najwyższa zaoferowana cena. Komisja ...

Read More »

Szantaż, manifestacje i prowokacje – kampania Vetëvendosje przeciwko prywatyzacji w Kosowie

Prywatyzacja 75% udziałów Poczty i Telekomunikacji Kosowa (Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës, PTK) jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć rządu. Do wzięcia udziału w przetargu wyraziło chęć osiem przedsiębiorstw, z których Rządowa Komisja ds. Prywatyzacji PTK wybrała pięć, które spełniły wszystkie wymagania prawne, finansowe i techniczne. Ruch Vetëvendosje (Samostanowienie) kategorycznie sprzeciwia się prywatyzacji PTK oraz, planowanej na ostatni kwartał br., prywatyzacji ...

Read More »

Kosowo: 13 – 19 sierpnia 2012 r.

Liczba nowych przedsiębiorstw w Q2 wzrosła o 31,7% r/r W drugim kwartale 2012 r. zarejestrowano 2736 nowych przedsiębiorstw, czyli o 193 więcej (7,3%) niż w pierwszym kwartale br. Porównując natomiast z tym samym okresem 2011 r., liczba ta wzrosła o 31,7%, wynika z raportu Kosowskiej Agencji Statystycznej (Agjencia e Statistikave të Kosovës). Najwięcej firm zarejestrowano w sektorze handlu (30,8%). Jeśli ...

Read More »

Kosowo atrakcyjne dla inwestorów tureckich

Aktualnie w kosowskiej Agencji Rejestracji Przedsiębiorstw (Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve Kosovare, ARBK) jest zarejestrowanych 875 firm tureckich, które w latach 2007-2011 zainwestowały w tym kraju 82.5 mln EUR, jak podaje raport Centrum Badań Strategicznych i Społecznych (STRASS). W rękach Turcji znajduje się już kilka dużych przedsiębiorstw, lecz zainteresowanie kolejnymi inwestycjami w Kosowie wciąż pozostaje wysokie. Lotnisko Adem Jashari, Sieć ...

Read More »

Kosowo: 14 – 20 maja 2012 r.

  20 maja 2012 r.   Analiza GAP: Jedna strefa ekonomiczna, ale wiele parków biznesowych   W imieniu Instytutu Badań Zaawansowanych GAP, Jeton Mehmeti zaprezentował analizę dotyczącą ustawy o strefach ekonomicznych i jej wpływu na rozwój parków biznesowych. Ustawa ta została uchwalona w 2009 r., jednak od tego czasu zadecydowano o powstaniu zaledwie dwóch stref ekonomicznych, z czego jeden projekt ...

Read More »