Home / Tag Archives: polityka gospodarcza w Czarnogórze

Tag Archives: polityka gospodarcza w Czarnogórze

Czarnogóra: Gospodarcza współpraca z Polską

handshake_seebiz.net

Na forum biznesu, które w minionych dniach odbyło się w Podgoricy pomiędzy przedstawicielami Polski i Czarnogóry oceniono, że energetyka może być głównym polem do zacieśnienia stosunków gospodarczych pomiędzy obydwoma krajami. Sukcesem powinna się zakończyć również współpraca w sektorze turystycznym. Doświadczenie Polski w procesach akcesyjnych stanowi dodatkową wartość dla Czarnogóry. - Fascynuje mnie fakt, że Polska jako szósta gospodarka w Europie ...

Read More »

Czarnogóra: CBCG podsumowuje 8 pierwszych miesięcy roku

źródło-inews.bg

Łączne przychody pochodzące z inwestycji zagranicznych w Czarnogórze osiągnęły w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy roku kwotę 274 mln EUR, podczas gdy zanotowano odpływ środków o wartości 61 mln EUR – wynika z wstępnych danych statystycznych Centralnego Banku Czarnogóry (CBCG). W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego odpływy zmniejszyły się o blisko 28%. Niestety, widoczny jest również spadek wartości inwestycji zagranicznych ...

Read More »

Komisja Europejska o postępach Czarnogóry w sektorze rolnictwa

rybolowstwo.google.pl

W tegorocznym raporcie Komisji Europejskiej podkreśla się, że Czarnogóra poczyniła postępy w dziedzinie rolnictwa i bezpieczeństwa żywności. Nie osiągnęła tego jednak w obszarze rybołówstwa. Wśród zaleceń Komisji Europejskiej dla Czarnogóry znalazła się konieczność rozwiązania problemu składowania odpadów pochodzenia zwierzęcego. Skomplikowana pozostaje ciągle kwestia utrudnień administracyjnych – Czarnogóra wciąż nie dysponuje odpowiednią ilością specjalistów. Brakuje zwłaszcza weterynarzy. Dla przedstawicieli Komisji wielkim ...

Read More »

Erste Bank o sytuacji ekonomicznej Czarnogóry

poprawa gospodarcza - ekathimerni.com

Na łamach portalu balkanistyka.org informowaliśmy już o fakcie coraz większego zadłużenia Czarnogóry. Władze państwa postanowiły zaciągnąć kredyt także w Erste Banku. Reprezentanci Erste Banku dostrzegają w Czarnogórze potencjał gospodarczy, dlatego też pragną pomóc wyjść jej z kryzysu ekonomicznego nie tylko poprzez udzielenie kredytu, ale także szereg działań doradczych. - Czarnogóra może dołączyć do krajów europejskich odnoszących sukcesy gospodarcze, o ile ...

Read More »

Czarnogóra: Porozumienie o transporcie z Włochami

luka_bar.portalanalitika.me

Przedstawiciele Czarnogóry i Włoch podpisali w piątek 27 września porozumienie o drogowym transporcie międzynarodowym  pasażerów i ładunków. Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej Czarnogóry ogłosiło, że podjęte zostały ustalenia w sprawie zwiększenia ilości licencji w transporcie między Czarnogórą i Włochami, co leżało w interesie obu krajów. Porozumienie można uznać za początek dobrych sąsiedzkich stosunków. Przyczyni się niewątpliwie da poprawy relacji gospodarczych ...

Read More »

Czarnogóra wśród najbardziej zadłużonych państw w regionie

piggy-bank-atop-money - quizzle.com

W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost stopnia zadłużenia krajów bałkańskich, co spowodowane jest nieustępującym kryzysem ekonomicznym. Z danych szacunkowych wynika, że cały region znajduje się już na granicy bankructwa. Według dostępnych informacji najbardziej zadłużona jest Serbia, tuż za nią plasuje się Chorwacja, a trzecie miejsce przypada właśnie Czarnogórze. Centralny Bank Czarnogóry informuje, że na koniec marca bieżącego roku dług publiczny ...

Read More »

Czarnogóra tonie w długach

euro.slobodnaevropa.org

Władze Czarnogóry coraz częściej podejmują decyzje o konieczności zadłużenia państwa w celu utrzymania płynności finansowej. W mijającym tygodniu (12 września) Rząd  zaakceptował umowę o ponownym zadłużeniu w Erste Banku na kwotę sięgającą 16 mln EUR. Pożyczone pieniądze mają zostać wykorzystane na regulację zobowiązań wobec wierzycieli we wrześniu. Umowa przewiduje spłatę kredytu w okresie trzech lat. - Z ekonomicznego punktu widzenia ...

Read More »

Czarnogóra podpisuje porozumienie o utworzeniu CEF

httppomaderia.pluploadwysiwygimagespieniadz.jpeg

Przedstawiciele Czarnogóry, Macedonii, Słowenii, Bułgarii i Chorwacji podpisali porozumienie o utworzeniu Centrum rozwoju finansowego (CEF) jako organizacji międzynarodowej w celu wzmocnienia współpracy w zarządzaniu finansami publicznymi między państwami Południowej Europy. W imieniu Czarnogóry umowę podpisał wiceminister finansów Nikola Vukićević. Siedziba organizacji znajdować się będzie w Słowenii. - CEF sprzyja promowaniu współpracy międzyregionalnej, a także przyczynia się do zwiększenia świadomości o ...

Read More »

Czarnogóra: Rosną przychody w budżecie na skutek zwalczania nielegalnej działalności

httpwww.eksperciwoswiacie.plgfxoswiatainfouserfilesimagesaktualnosci_oswiatowedodatkowe_pieniadze_na_przedszkola_w_2012r.jpg

Dochód publiczny w okresie od stycznia do czerwca bieżącego roku okazał się w Czarnogórze o blisko 40 mln EUR wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego – podaje się w raporcie na temat zwalczania szarej strefy przyjętym przez Rząd. Stwierdzono, że wynik ten jest rezultatem skutecznej kontroli oraz środków wprowadzanych w życie zgodnie z planem. W dokumencie stwierdzono, że lepsza ...

Read More »

Czarnogóra: Współpraca z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

ebrd.pobjeda.me

Podczas ceremonii otwarcia kancelarii Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Podgoricy prezes instytucji Suma Čakrabarti wyraził zadowolenie z dotychczasowej współpracy finansowej z Czarnogórą. Pochwalony został wzrost gospodarki kraju o 4,3% w pierwszym kwartale tego roku, co jest skutkiem pozytywnych tendencji w sektorze energetycznym i zawężenia obszaru działalności szarej strefy. Czarnogóra osiągnęła postępy równie w zakresie poprawy otoczenia biznesu – wynika ...

Read More »