Home / Tag Archives: prywatyzacja PTK

Tag Archives: prywatyzacja PTK

Kosowo: 8 – 14 kwietnia 2013 r.

euro

Modernizacja przestrzeni lotniczej Kosowa Port lotniczy Prisztina im. Adema Jashariego znajduje się w końcowej fazie modernizacji. Lotnisko zostanie dostosowane do obowiązujących w Europie, międzynarodowych standardów ICAO oraz do wymagań Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL (European Organisation for the Safety of Air Navigation). Prócz tego, projekt modernizacji zawiera również projekty poboczne, tj. zakup nowych radarów, urządzeń nawigujących oraz rejestrujących, ...

Read More »

Kosowo: 25.03 – 7.04.2013 r.

  Granty dla młodych przedsiębiorców Ministerstwo Kultury, Młodzieży i Sportu oraz Bank Światowy ogłosiło 192 młodych beneficjentów grantów, przeznaczonych na realizację projektów małych przedsiębiorstw, o łącznej wartości ok. 500 tys. EUR.  Beneficjenci otrzymali od 2 tys. do 3,5 tys. EUR. do przedstawienia własnych pomysłów zachęcano kobiety, niepełnosprawną młodzież oraz osoby pochodzące z terenów wiejskich, lub przynależące do mniejszości narodowych.   ...

Read More »

Kosowo: 11 – 17 marca 2013 r.

Kosowski sektor ICT promowany w Hanowerze W sobotę, 9 marca br. w Hanowerze, zakończyły się Targi CeBIT, na których Agencja Promocji Inwestycji w Kosowie we współpracy z Ministerstwem Handlu i Przemysłu promowała kosowski sektor technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Firmy z Kosowa prezentowały swoją ofertę, zachęcając zagranicznych przedsiębiorców z branży teleinformatycznej do współpracy. Po prezentacjach odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele firm ...

Read More »

Kosowo: 21 – 27 stycznia 2013 r.

Forum gospodarcze na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw W czwartek, 24 stycznia br. w Prisztinie, odbyło się forum gospodarcze dla małych i średnich przedsiębiorstw, podczas którego zaprezentowano główne punkty realizacji projektu „Program na rzecz wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw”, który jest współfinansowany przez Austriacką Agencję Rozwoju (ADA). Projekt na rzecz rozwoju MŚP, mający na celu realizację 3 głównych punktów: ...

Read More »

Kosowo: Termin dla oferentów na prywatyzację PTK przedłużony do 14 marca

Termin rozwiązania konkursu dla firm zainteresowanych składaniem ofert w sprawie prywatyzacji Poczty i Telekomunikacji Kosowa (PTK) został przedłużony do 14 marca br., ogłosił minister rozwoju gospodarczego, Besim Beqaj. Ministerstwo zdecydowało się na taki krok po prośbach ze strony dwóch konkurujących firm. Zdaniem ministra takie opóźnienie w procesie prywatyzacji jest w tej sytuacji pozytywnym zjawiskiem, ponieważ wynika z silnej konkurencji między ...

Read More »

Kosowo: 7 – 13.01.2013 r.

Kosowo otrzyma 65 mln EUR od Komisji Europejskiej Komisja Europejska przekaże władzom Kosowa 65 mln EUR na wspieranie projektów związanych z wdrażaniem programu reform UE. Środki te zostały włączone do rocznego programu Instrumentu pomocy przedakcesyjnej (IPA) dla Kosowa. Fundusze zostaną przeznaczone m.in. na reformę systemu sprawiedliwości i administracji publicznej, inwestycje w edukację oraz rozwój regionalny.   Turecki bank İş Bankası otworzył ...

Read More »

Kosowo: Kolejny raz przedłużono termin składania ofert prywatyzacji PTK

Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Kosowa (Ministria e Zhvillimit Ekonomik, MZHE) o dwa tygodnie przedłużyło termin przedstawiania ofert prywatyzacyjnych Poczty i Telekomunikacji Kosowa (Posta dhe Telekomi i Kosovës, PTK). Nowy termin wyznaczono na 31 stycznia 2013 r. Pierwotny termin składania ofert miał upłynąć 15 stycznia 2013 r., ale po tym jak wycofali się najpoważniejsi kandydaci, Komisja ds. Prywatyzacji PTK przychyliła się do ...

Read More »

Kosowo: 19 – 25 listopada 2012 r.

Eksperci BŚ ocenią kosowski sektor bankowy pod kątem ochrony konsumentów Szczegółowa ocena usług, które oferują banki i towarzystwa ubezpieczeniowe w Kosowie, pod kątem ochrony konsumentów – to główny cel misji ekspertów Banku Światowego, którzy przybyli do Kosowa 19 listopada. Projekt „Ocena Diagnostyczna Ochrony Konsumentów oraz Edukacji Finansowej” jest realizowany przy współpracy Centralnego Banku Kosowa (BQK) i będzie trwał do 30 ...

Read More »

Kosowo: Przedłużono termin składania ofert w sprawie prywatyzacji PTK

Rządowa Komisja ds. Prywatyzacji PTK (Poczta i Telekomunikacja Kosowa) przedłużyła termin składania ofert dla potencjalnych inwestorów do 15 stycznia 2013 roku. Według komunikatu prasowego wydanego przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego, decyzja ta jest związana z nagłym zainteresowaniem ze strony instytucji finansowych, takich jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) czy International Finance Corporation. Komisja ds. Prywatyzacji PTK jest zdania, że tak ...

Read More »

Kosowo: Zatwierdzono dokumenty przetargowe na sprzedaż PTK

Rządowa Komisja ds. Prywatyzacji PTK (Poczta i Telekomunikacja Kosowa) na wtorkowym spotkaniu zatwierdziła dokumenty przetargowe dotyczące sprzedaży 75% udziałów PTK. W skład zatwierdzonych dokumentów wchodzą m.in. instrukcje dla oferentów, projekt umowy kupna-sprzedaży oraz projekt umowy przyszłych aksjonariuszy. Przedsiębiorstwa, które przeszły fazę kwalifikacji muszę wypełnić określone warunki prawne, finansowe i techniczne, lecz najważniejszym kryterium wyboru kupca, będzie najwyższa zaoferowana cena. Komisja ...

Read More »