Home / Tag Archives: prywatyzacja w Kosowie

Tag Archives: prywatyzacja w Kosowie

Kosowo: Termin dla oferentów na prywatyzację PTK przedłużony do 14 marca

Termin rozwiązania konkursu dla firm zainteresowanych składaniem ofert w sprawie prywatyzacji Poczty i Telekomunikacji Kosowa (PTK) został przedłużony do 14 marca br., ogłosił minister rozwoju gospodarczego, Besim Beqaj. Ministerstwo zdecydowało się na taki krok po prośbach ze strony dwóch konkurujących firm. Zdaniem ministra takie opóźnienie w procesie prywatyzacji jest w tej sytuacji pozytywnym zjawiskiem, ponieważ wynika z silnej konkurencji między ...

Read More »

Kosowo: Przedłużono termin składania ofert w sprawie prywatyzacji PTK

Rządowa Komisja ds. Prywatyzacji PTK (Poczta i Telekomunikacja Kosowa) przedłużyła termin składania ofert dla potencjalnych inwestorów do 15 stycznia 2013 roku. Według komunikatu prasowego wydanego przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego, decyzja ta jest związana z nagłym zainteresowaniem ze strony instytucji finansowych, takich jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) czy International Finance Corporation. Komisja ds. Prywatyzacji PTK jest zdania, że tak ...

Read More »

Kosowo: 29.10 – 4.11.2012 r.

Kryteria wykonawcze zostały wypełnione – MFW Kosowska polityka makroekonomiczna i finansowa jest na dobrej drodze, a kryteria wykonawcze zostały wypełnione, stwierdzili przedstawicielem misji Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) po przeprowadzonej ocenie realizacji porozumienia stand-by. W rezultacie, pod koniec br., Kosowo otrzyma kolejną transzę kredytu, wynoszącą 41 mln EUR. Jednocześnie, przedstawiciele MFW zalecili władzom Kosowa, aby wzmocnili ramy prawne i regulacyjne dla ...

Read More »

Kosowo: 15 – 21 października 2012 r.

Çalik & Limak sprywatyzuje Sieci Dystrybucji i Dostawy Energii w KEK Władze Kosowa i tureckie konsorcjum Çalik & Limak, podpisały umowę o prywatyzacji Sieci Dystrybucji i Dostawy Energii w KEK (KEDS). Zwycięskie konsorcjum, które złożyło ofertę w wysokości 26,3 mln EUR, już w czerwcu zostało ogłoszone preferowanym oferentem przez Rządowy Komitet Prywatyzacyjny. (zeri.info)   Międzynarodowa nagroda dla projektu autostrady „Ibrahim ...

Read More »

Kosowo: Zawłaszczone przez rząd zarządy działają na szkodę spółek

Rząd Kosowa zawłaszczył proces obsadzania stanowisk członków zarządów spółek publicznych, co przyczyniło się do osłabienia wyników tych spółek, a najlepszym przykładem są spółka pocztowa i telekomunikacyjna PTK (Posta dhe Telekomi i Kosovës) i dystrybutor energii KEK (Korporata Energjetike e Kosovës), uważają przedstawiciele pracowników, społeczeństwa obywatelskiego, oraz ekonomiści. – Członkowie zarządów są przedstawicielami partii rządzącej i praktycznie wszystkie ich działania są ...

Read More »

Kosowo: 17 – 23 września 2012 r.

Rozpoczęto realizację Programu Oceny Sektora Finansowego Od 18 września do 2 października br., w ramach Programu Oceny Sektora Finansowego (FSAP), będą przebywali w Kosowie przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego. Misją będą kierować Liliana Schumacher z MFW oraz Aurora Ferrari z BŚ. Analiza kosowskiego sektora finansowego skupi się m.in. na zapobieganiu niestabilności finansowej, ubezpieczeniu depozytów, zwiększeniu dostępu do finansowania ...

Read More »

Szantaż, manifestacje i prowokacje – kampania Vetëvendosje przeciwko prywatyzacji w Kosowie

Prywatyzacja 75% udziałów Poczty i Telekomunikacji Kosowa (Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës, PTK) jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć rządu. Do wzięcia udziału w przetargu wyraziło chęć osiem przedsiębiorstw, z których Rządowa Komisja ds. Prywatyzacji PTK wybrała pięć, które spełniły wszystkie wymagania prawne, finansowe i techniczne. Ruch Vetëvendosje (Samostanowienie) kategorycznie sprzeciwia się prywatyzacji PTK oraz, planowanej na ostatni kwartał br., prywatyzacji ...

Read More »

Kosowo: 20 – 26 sierpnia 2012 r.

Kanadyjskie przedsiębiorstwo Envidity rozpocznie odwierty w Kosowie Przedsiębiorstwo Envidity, którego właścicielem jest emerytowany generał NATO, Wesley Clark, planuje przeprowadzenie w Kosowie wierceń do głębokości ponad 200 m w miejscu złóż węgla – poinformowała Niezależna Komisja ds. Kopalń i Surowców Mineralnych. Envidity otrzymało wszystkie niezbędne informacje, dotyczące wymaganych procedur, aby jak najszybciej rozpocząć inwestycję, która – jak szacuje przedsiębiorstwo – możne ...

Read More »

Serbia przeciwna procesom prywatyzacji w Kosowie

Rząd Serbii złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie kwestii, czy procesy prywatyzacyjne na terenie Kosowa od roku 1999 do dziś, są legalne. Zdaniem dyrektora Amerykańskiej Izby Gospodarczej (OEAK), Ariana Zekiego, Serbia nie ma prawa sprzeciwiać się procesom prywatyzacji w Kosowie. Uważa, że wniosek nie powinien być w ogóle rozpatrywany przez Trybunał Konstytucyjny. Według konstytucji, Republika Kosowa ma prawo do ...

Read More »

Kosowo: Najlepsza oferta prywatyzacji KEDS od konsorcjum Çalik & Limak

Tureckie konsorcjum Çalik & Limak zostało wskazane jako preferowany oferent w przetargu na prywatyzację  Sieci Dystrybucji i Dostawy Energii w KEK (KEDS). Konsorcjum złożyło ofertę w wysokości 26, 3 mln EUR, podczas gdy drugie przedsiębiorstwo, biorące udział w przetargu, firma „Elsewedy” z Egiptu zaoferowała sumę 22,8 mln EUR. Ostateczną decyzję w sprawie przetargu podejmie rząd, który oficjalnie ogłosi zwycięzcę lub zdecyduje ...

Read More »