Home / Tag Archives: przegląd gospodarczy

Tag Archives: przegląd gospodarczy

Grecja: 3 – 9 grudnia 2012 r.

Grecja jest bardziej skorumpowana niż Bułgaria Organizacja Transparency International opublikowała w środę Indeks Percepcji Korupcji na świecie. Bułgaria zajęła 75 miejsce na 176 krajów zawartych w rankingu, zaś Grecja – 94 miejsce. O ile Bułgaria poprawiła swój wynik w porównaniu z ubiegłym rokiem, to pozycja Grecji spadła. Bezrobocie odnotowuje kolejny rekord We wrześniu bezrobocie w skali kraju wzrosło do 26% ...

Read More »

Grecja: 8 – 14 października 2012 r.

Bezrobocie przekroczyło 25% w skali kraju Bezrobocie w lipcu wyniosło 25,1% (wzrost o 7,3% r/r oraz 0,3% m/m). Odsetek bezrobotnych młodych (do 25 r.ż.) przekroczył 54%, podaje ELSTAT. Liczba bezrobotnych wzrosła w od lipca 2011 o 377 991 osób (+42,8% r/r), zaś od lipca 2012 – o 23 225 osób (+1,9% m/m)   Ponad połowa samozatrudnionych Greków nie płaci podatku ...

Read More »

Grecja: 1 – 7 października 2012 r.

Plan budżetowy na 2013 przewiduje kolejny rok recesji Draft budżetu przewiduje, że gospodarka  skurczy się o 3,8%, bezrobocie wzrośnie do poziomu 24,7%. , a do k. 2012 PKB spadnie o 6,5%. Włączając  koszty obsługi długu, deficyt budżetowy wyniesie 4,2% PKB, a dług publiczny wzrośnie do 179% PKB. Pod koniec roku, po raz pierwszy od 2002 r., ma się pojawić nadwyżka ...

Read More »

Grecja: 24 – 30 września 2012 r.

Grecja, Albania i Włochy podpisały memorandum o budowie gazociągu transadriatyckiego TransAdriatic Pipeline (TAP) ma transportować przez Grecję, Albanię i Włochy gaz z Azerbejdżanu, stanowiąc alternatywę dla dostawcy rosyjskiego. Projekt stanowi część tzw. południowego korytarza energetycznego (jeden z priorytetów KE 2014-20). Współfinansowany jest ze środków UE, podobnie jak gazociąg Nabucco, który dostarczał będzie od 2015 r. do Europy (przez  Austrię, Bułgarię, ...

Read More »

Grecja: 17 – 23 września 2012 r.

Rachunek obrotów bieżących po raz pierwszy od dwóch lat na plusie W czerwcu rachunek bieżący bilansu płatniczego odnotował po raz pierwszy od dwóch lat (od maja 2010) nadwyżkę, która wyniosła 642 mln euro.  Dla porównania, deficyt z lipca 2011 wynosił 880 mln euro. Informację tę opublikował dziś Narodowy Bank Grecji. Eksport wzrósł jedynie o 43 mln euro (3,9%), zatem deficyt ...

Read More »

Grecja: 10 – 16 września 2012 r.

  Troika odracza decyzję w sprawie kolejnego bailoutu W piątek, podczas spotkania szefów resortów ekonomicznych eurolandu na Cyprze, Jean-Claude Juncker ogłosił, że decyzja w sprawie kolejnego bailoutu zostanie odroczona do końca października. Raport Troiki, który miał być gotowy pod koniec września zostanie oddany w październiku, co jest podstawową przyczyną wstrzymania się od podjęcia decyzji. (AMNA)   Troika odrzuca część pakietu ...

Read More »

Chorwacja: 10 – 16 września 2012 r.

Polska spółka podpisała z Plinacro deklarację o korytarzu północ-południe 13 września podpisana została polsko-chorwacka Deklaracja o współpracy nad budową gazowego korytarza transportowego północ-południe. Prezesi zarządu firm będących państwowymi operatorami gazociągów – Plinacro i Gaz System  –  w dokumencie tym zobowiązali się do współpracy, polegającej na rozwijaniu własnych projektów budowy terminali LNG. 12 chorwackich firm na liście „CE Top 500” Deloitte ...

Read More »

Grecja: 27.08 – 02.09.2012 r.

Koalicja rządząca podpisała pakiet oszczędnościowy na 11,5 mld euro Przywódcy Nowej Demokracji, PASOK oraz DIMAR podpisali 29 sierpnia nowy pakiet oszczędności. Będą one obejmowały zarówno cięcia dodatków do wynagrodzeń, rent i emerytur, a także redukcję etatów w administracji państwowej. Podczas spotkania nie uzgodniono, czy pensje pracowników administracji publicznej ulegną obniżeniu, tak jak zakładało memorandum podpisane z Troiką.   Koncentracja na ...

Read More »

BiH: 23 – 29 lipca 2012 r.

Strategiczne partnerstwo z RWE przy budowie hydroelektrowni Władze Republiki Serbskiej zadecydowały, że w końcową fazę rozmów o partnerstwie strategicznym przy budowie elektrowni Gornja Drina wejdą z niemieckim koncernem energetycznym RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG). Rozmowy mają zostać zamknięte do października; szacuje się, że prace zostaną rozpoczęte najpóźniej na początku 2014 r. Wartość projektu to 500 mln EUR. (seebiz.eu)   EBOiR obcina ...

Read More »

BiH: 16 – 22 lipca 2012 r.

Ursus w Bijelinie od października Warszawska spółka POL-MOT Holding S.A. (główny udziałowiec spółki URSUS S.A.) i firma Bobar Group d.o.o. z Bijeljiny (główny udziałowiec spółki ELVACO A.D.) zawarły porozumienie finalizujące wstępne uzgodnienia w zakresie zawiązania spółki joint-venture i ustalające zasady rozpoczęcia współpracy. POL-MOT i Bobar Group będą miały po 50% udziałów w nowopowstałej spółce z o.o., przedmiotem jej działalności będzie ...

Read More »