Home / Tag Archives: przemysł Czarnogóry

Tag Archives: przemysł Czarnogóry

Czarnogóra: Projekt Turystyka oddycha, oddycha planeta

montenegro -m.blazewicz

Turystyka oddycha, oddycha planeta, to nazwa projektu rozwoju turystyki, którego celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Realizują go wspólnie: Ministerstwo Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz Global Environment Facility (GEF). Projekt będzie przeprowadzony w Tivacie, Kotorze, Herceg Novi i Cetinju. Podstawowym celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w czarnogórskim sektorze turystycznym, który jest jednym ...

Read More »

Czarnogóra: Nie ma porozumienia w sprawie dostaw prądu dla KAP

Elektroprivreda (EPCG) i Operator Systemu Przesyłowego (CGES) nie osiągnęli w terminie przewidzianym przez RAE (Urząd Regulacji Energetyki) porozumienia w sprawie wzajemnych praw i obowiązków w kwestii zaopatrzenia w energię elektryczną Kombinatu Aluminium w Podgoricy. W związku z tym CGES poprosił RAE o wstrzymanie postępowania w sprawie tymczasowego odebrania licencji z powodu niepodpisania umowy z EPCG w zaplanowanym przez RAE terminie. ...

Read More »