Home / Tag Archives: przemysł rolno – spożywczy Macedonia

Tag Archives: przemysł rolno – spożywczy Macedonia

Macedonia: Nowe dotacje dla rolników

Agencja wsparcia finansowego rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich rozpoczęła proces podpisywania 31. umowy o pomocy finansowej z aplikującymi o fundusze z programu IPARD. Dotychczas wpłynęły 92 takie wnioski. Najwięcej rolników zainteresowanych jest inwestycjami w restrukturyzację gospodarstw rolnych i dostosowanie ich do standardów Unii Europejskiej (52 wnioski), dywersyfikację i rozwój działalności gospodarczej w obszarach wiejskich (26 wniosków) oraz inwestycje w zakresie ...

Read More »

Macedonia: BiMilk wyposaża rolników w komputery

Bitolska mleczarnia BiMilk podaruje swoim głównym podwykonawcom specjalny sprzęt komputerowy, który zostanie zainstalowany w ich firmach w celu umożliwienia bardziej efektywnych metod pracy przy produkcji mleka.  Jeden z dyrektorów BiMilk, Zlatko Najdovski mówi, że jednym z celów strategicznych mleczarni jest współpraca z ekologicznymi rodzinnymi gospodarstwami, które mają zostać głównymi producentami mleka BiMilk. - Pierwsza faza wprowadzania innowacji jest już za ...

Read More »

Macedonia: 28.05 – 03.06.2012 r.

3 czerwca 2012 r. Coraz więcej mleka z importu Macedonia w ubiegłym roku wydała około 40 mln EUR na import mleka i produktów mlecznych. Według danych Izby Gospodarczej, w 2011 r. sprowadzono 31,4 mln ton mleka i przetworów mlecznych, podczas gdy na eksport przeznaczono jedynie 3,7 mln ton. Produkcja mleka krowiego wzrosła o 1,3%, lecz wzrósł również import. Jeśli chodzi ...

Read More »

Macedonia: 9 – 15 kwietnia 2012 r.

15 kwietnia 2012 r. Rolnicy żądają tańszej ropy Macedońscy rolnicy twierdzą, że produkcja rolna będzie droga i niekonkurencyjna jeśli państwo nie dofinansuje rolnikom zakupu ropy naftowej. Ostrzegają, że będą musieli podwyższyć ceny produktów rolnych lub całkowicie zaprzestac produkcji. Dopóki problem nie zostanie rozwiązany, produkcja krajowa narazona będzie na ryzyko, ponieważ w innych krajach europejskich rolnicy od wielu lat wykorzystują tzw. ...

Read More »