Home / Tag Archives: przemysł rolno-spożywczy w Czarnogórze

Tag Archives: przemysł rolno-spożywczy w Czarnogórze

Czarnogóra: 5 – 11 listopada 2012 r.

  Bank Centralny podjął decyzję o obniżce stóp procentowych Rada Banku Centralnego Czarnogóry (CBCG) przyjęła na ostatnim posiedzeniu decyzję o tymczasowym obniżeniu efektywnych stóp procentowych do 15% dla osób fizycznych i do 14% dla osób prawnych i przedsiębiorstw. Analiza CBCG wykazała, że bardzo wysokie stopy procentowe wpływają na wzrost liczby złych kredytów, zmniejszają płynność finansową sektora przedsiębiorstw i przedstawiają niebezpieczeństwo ...

Read More »

Czarnogóra: Program niemieckiej organizacji Help wspiera producentów zdrowej żywności z północy kraju

W ramach projektu niemieckiej organizacji Help przeprowadzonego we współpracy z luksemburskim Caritas i Ministerstwem Rolnictwa przeszkolono około 160 czarnogórskich rolników, aby pomóc im w rozwinięciu własnej działalności gospodarczej. Pomysł skierowany jest do mieszkańców pięciu gmin na północy kraju – Plav, Rožaje, Berane, Bjelo Polje i Andrijevica. Celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie ubóstwu. Do tej pory przeprowadzono szereg szkoleń pomagających rolnikom zdobyć ...

Read More »

Węgierskie firmy zainteresowane inwestycjami w Czarnogórze

Węgierskie firmy zajmujące się przetwórstwem rolno spożywczym są zainteresowane inwestycjami w Czarnogórze. Rząd węgierski jest skłonny natomiast udzielić pomocy Czarnogórze w kwestii modernizacji rolnictwa i wprowadzania rozwiązań proekologicznych. Takie deklaracje padły po spotkaniu ministrów rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Tarzana Miloševicia oraz turystyki i zrównoważonego rozwoju Predraga Sekulicia z węgierskim ministrem rozwoju obszarów wiejskich Sandorem Fazekasem podczas węgiersko – czarnogórskiego ...

Read More »

Czarnogóra: Krajowy rynek wody butelkowanej pozostaje zdominowany przez konkurencję zagraniczną

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku Czarnogóra importowała wody mineralne i gazowane z dodatkiem cukru lub innych substancji słodzących oraz wody aromatyzowane i inne napoje bezalkoholowe o łącznej wartości sięgającej blisko 13 mln EUR, wynika z danych Monstat. Z kolei eksport w tym samym okresie wyniósł aż 180 razy mniej, czyli niespełna 70 tys. EUR. Najwięcej wody importuje się ...

Read More »