Home / Tag Archives: Rada Europejska ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Tag Archives: Rada Europejska ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Bułgaria: Kwestia przyjęcia do strefy Schengen po raz kolejny wstrzymana

Po raz kolejny rozpatrzenie wniosków Bułgarii i Rumunii o przyjęcie do strefy Schengen zostanie opóźnione – kwestia ta została pominięta w dziennym porządku obrad posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Brukseli, w dniach 7 i 8 marca. Na początku bieżącego roku irlandzka prezydencja UE wydała program, w ramach którego przystąpienie obu krajów do strefy Schengen ...

Read More »

Rumunia i Bułgaria będą musiały poczekać na przyjęcie do strefy Schengen

Temat przystąpienia Rumunii i Bułgarii do strefy Schengen zniknął z harmonogramu konsylium Rady Europejskiej ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (WSiSW), planowanego na 6 – 7 grudnia 2012 r. w Brukseli. Tym samym wciąż nie wiadomo, kiedy te dwa państwa będą mogły dołączyć do państw strefy Schengen, wiadomo jednak, że najprawdopodobniej nie będzie to marzec 2013 r, jak dotychczas uważano. ...

Read More »

Bułgaria: Kwestia przyjęcia do strefy Schengen wstrzymana do marca 2013

Wejście Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen będzie tematem omawianym w czwartek przez Radę Unii Europejskiej ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Wiadomo już jednak, że nie zostanie podjęta jednoznaczna wiążąca decyzja w tej sprawie. Kandydatury obu państw zostaną rozpatrzone w roku 2013. Warunkiem przyjęcia będzie jednogłośne poparcie rozszerzenia strefy przez wszystkich ministrów – na chwilę obecną trzy państwa deklarują ...

Read More »