Home / Tag Archives: raport KE

Tag Archives: raport KE

Czarnogóra: Grudzień miesiącem otwarcia 23. i 24. rozdziału negocjacyjnego

Czarnogóra i UE

Komisja Europejska przedstawiła w środę dwunaste sprawozdanie z postępów Czarnogóry w tym roku. Według raportu, kraj poczynił postępy w kwestii reformy sądownictwa oraz poszanowania praw człowieka. W dokumencie stwierdzono, iż największe wyzwanie stanowią rozdziały 23. i 24, które jak ujawniła KE najprawdopodobniej zostaną otwarte w grudniu. W związku z tym Czarnogóra musi wykazać się zaangażowaniem w walce z korupcją i ...

Read More »

BiH: Młodzi na Facebooku zapowiadają wyjazd z kraju

Najwyższe w regionie bezrobocie, zła sytuacja gospodarcza, narodowościowy podział kraju to niektóre z problemów, którymi politycy w BiH powinni zająć się wspólnie jak najszybciej, a reformy strukturalne są konieczne, aby system polityczny zaczął funkcjonować prawidłowo – ocenił wiceprzewodniczący delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw stosunków z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Serbią, Czarnogórą i Kosowem, Jelko Kacin, komentując ostatni raport KE dotyczący ...

Read More »

Rząd Bułgarii ponownie otrzymał wotum zaufania

Dziś, już po raz czwarty od objęcia mandatu w 2009 roku, rząd Bojko Borisowa otrzymał wotum zaufania. Głosowanie w tej sprawie zostało uzgodnione dwa dni wcześniej, na nadzwyczajnym posiedzeniu parlamentu. Wniosek o wotum złożyła opozycja, motywująca go ostatnim, krytycznym raportem Komisji Europejskiej, przygotowanym w ramach tzw. Mechanizmu Oceny i Kontroli, który ocenia postępy kraju w obszarach wymiaru sprawiedliwości oraz walki ...

Read More »

Raport KE o postępach w zakresie sądownictwa i administracji w Bułgarii

Komisja Europejska wydała w środę raport dotyczący postępów Bułgarii w zakresie usprawnienia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, walki z przestępczością oraz zwalczania korupcji. Są to dziedziny, w których już podczas wejścia kraju do Unii Europejskiej, 5 lat temu zauważalne były znaczne braki. Aby umożliwić wówczas przystąpienie Bułgarii do UE, stworzony został tzw. Mechanizm współpracy i weryfikacji, który miał ochronić wdrażaną politykę i ...

Read More »