Home / Tag Archives: rozwój gospodarczy Bułgarii

Tag Archives: rozwój gospodarczy Bułgarii

Bułgaria: 25.02 – 03.03.2013 r.

Problem z przewozem towarów importowanych z Bułgarii do Kosowa Bułgaria nie wywiązuje się z umowy międzynarodowej o transporcie towarów, zawartej z Kosowem. Tym samym kosowscy przewoźnicy zmuszeni są do ponoszenia dodatkowych opłat, które umowa miała znieść. W tym celu przewodniczący Kosowskiej Izby Gospodarczej (OEK) Safet Gërxhaliu wystosował pismo do władz Bułgarii o powzięcie odpowiednich działań na rzecz wdrożenia postanowień podpisanej ...

Read More »

Bułgaria: Gotowy projekt budżetu na 2013 rok

W minionym tygodniu rząd Bułgarii przyjął projekt budżetu na kolejny rok. Projekt nie przewiduje zwiększenia deficytu (1,3% PKB, przy 1,4% za 2012 r.), jednocześnie jednak nie zawiera optymistycznych prognoz w związku z rozwojem gospodarczym. Rząd planuje kontynuować dotychczasową politykę z zachowaniem stabilności finansowej. W przyszłym roku rządząca partia GERB będzie dysponowała środkami w wysokości prawie 32 mld BGN (ok. 67 ...

Read More »

Bułgaria: 21 – 27 maja 2012 r.

27 maja 2012 r. Oczekiwany 8%-owy wzrost liczby turystów w sezonie letnim Ministerstwo Gospodarki, Energetyki i Turystyki (MIET) spodziewa się 5-8%-ego wzrostu liczby turystów w sezonie letnim, ogłosił wiceminister gospodarki Iwo Marinow, przy czym podkreślił, że większość mają stanowić Rosjanie. Po wstępnej analizie finansowej MIET spodziewa się, że wpływy z turystyki zasilą budżet państwa kwotą 3 mld EUR. (dariknews.bg)   ...

Read More »