Home / Tag Archives: Schengen

Tag Archives: Schengen

Bułgaria: Ponowne odroczenie Schengen

Źródło fotografii: gosouthonline.co.za

Jak podało Bułgarskie Radio Narodowe, ministrowie spraw wewnętrznych krajów UE nie będą omawiać w tym tygodniu kwestii przystąpienia Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen. Rząd bułgarski wielokrotnie wyrażał nadzieję, że podczas spotkania ministrów spraw wewnętrznych krajów UE, które odbędzie się 8 i 9 października 2015 r. zostanie przeprowadzone głosowanie w sprawie decyzji o częściowym przystąpieniu do Schengen. Jednakże ten punkt ...

Read More »

Bułgaria: 7 – 13 stycznia 2013 r.

Serbski NIS Petrol przejmuje kolejne stacje benzynowe w Bułgarii Przedsiębiorstwo Naftna Industrija Srbije Petrol (NIS Petrol) przejmie osiem stacji benzynowych w Płowdiwie, Asenowgradzie, Burgas i Łoweczu, podał organ regulacyjny Komisji Ochrony Konkurencji (KZK). Do przedsiębiorstwa należy już 19 stacji na terenie Bułgarii, które dają mu tym samym 0,6% udziału w rynku detalicznym.   Możliwe przejęcie Fabryki Tytoniu Banjaluka w BiH ...

Read More »

Bułgaria inwestuje 5 mln EUR, aby spełnić warunki przyjęcia do Schengen

– Rząd przeznaczy 5 mln EUR na sfinansowanie projektów na rok 2013, które pomogą Bułgarii spełnić zaległe kryteria wymagane przed przyjęciem do strefy Schengen. – poinformowała w środę kancelaria premiera. Większość funduszy zostanie przeznaczona na sfinalizowanie projektów rozpoczętych w 2012 roku – zapewnienie dodatkowego sprzętu i oprogramowania dla podstawowego oraz rezerwowego komputerowego centrum łączności, umożliwiającego przetwarzanie strumieni danych i dokumentów ...

Read More »

Rumunia i Bułgaria będą musiały poczekać na przyjęcie do strefy Schengen

Temat przystąpienia Rumunii i Bułgarii do strefy Schengen zniknął z harmonogramu konsylium Rady Europejskiej ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (WSiSW), planowanego na 6 – 7 grudnia 2012 r. w Brukseli. Tym samym wciąż nie wiadomo, kiedy te dwa państwa będą mogły dołączyć do państw strefy Schengen, wiadomo jednak, że najprawdopodobniej nie będzie to marzec 2013 r, jak dotychczas uważano. ...

Read More »

Holandia opóźnia decyzję w sprawie przystąpienia Bułgarii do strefy Schengen

Kwestia przyjęcia Bułgarii i Rumunii do obszaru Schengen zostanie rozstrzygnięta dopiero po przeprowadzeniu dodatkowego sprawozdania Komisji Europejskiej w sprawie Rumunii, które jest planowane na koniec bieżącego roku. Pierwotnie sprawa miała być omawiana 19-20 sierpnia, jednak Holandia sprzeciwia się członkostwu Bułgarii w strefie Schengen i opóźnia decyzję Komisji. Stanowisko holenderskiego rządu jest jednoznaczne: Warunki przyjęcia do strefy nie zostały spełnione – ...

Read More »

Bułgaria wciąż poza Schengen

Po raz kolejny Rada Europejska przesunęła głosowanie na temat przystąpienia Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen, tym razem na wrzesień br. Przewodniczący Rady, Herman Van Rompuy omówił decyzję z Bułgarią i Rumunią oraz Holandią, która ponownie opowiedziała się przeciw rozszerzeniu strefy, tłumacząc, że Sofia i Bukareszt w dalszym ciągu nie wdrożyły wystarczających środków do walki z przestępczością zorganizowaną i korupcją. ...

Read More »

Bułgarskie wizy ujednolicone z wizami strefy Schengen

Dziś, podczas zebrania w Pazardżiku, rząd bułgarski głosował nad ujednoliceniem wiz bułgarskich z wizami strefy Schengen. Do czasu przystąpienia Bułgarii do strefy Schengen, wszyscy, którzy mają jednolite wizy Schengen, wizy długoterminowe i pozwolenie na pobyt wydane przez państwa członkowskie UE, będą podlegali procedurze bezwizowej. Oznacza to, że wszyscy obywatele posiadający wizy Schengen będą mogli przebywać na terytorium Bułgarii przez trzy ...

Read More »

Dania przejmuje przewodnictwo w Radzie UE

Sofia| 17 grudnia 2011 r. Podczas tradycyjnej ceremonii ambasador Polski w Sofii Leszek Hensel przekazał pałeczkę swojemu duńskiemu koledze, ambasadorowi Kore Erhardowi Jansonowi, którego kraj rotacyjnie obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej 1 stycznia 2012 roku. Ambasador Hensel ogłosił, że podczas polskiej prezydencji, która została wysoko oceniona przez Parlament Europejski, ambasada Polski w Sofii organizowała szereg inicjatyw, mających na celu ...

Read More »

Bułgaria: Dania przejmuje przewodnictwo od Polski

Podczas tradycyjnej ceremonii ambasador Polski w Sofii Leszek Hensel przekazał pałeczkę swojemu duńskiemu koledze, ambasadorowi Kore Erhardowi Jansonowi, którego kraj rotacyjnie obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej 1 stycznia 2012 roku. Ambasador Hensel ogłosił, że podczas polskiej prezydencji, która została wysoko oceniona przez Parlament Europejski, ambasada Polski w Sofii organizowała szereg inicjatyw, mających na celu rozpowszechnianie programu swojego przewodnictwa w ...

Read More »

Holandia pozostaje przeciwna wejściu Bułgarii do strefy Schengen

Bruksela | 13 grudnia 2011 r., Holandia ponownie zawetowała przystąpienie Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen. Sprawa ta była omawiana dziś na posiedzeniu Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. – Potrzebne są dane dowodzące trwałego postępu w walce z przestępczością i korupcją w Bułgarii i Rumunii, powiedział przed posiedzeniem holenderski minister ds. imigracji i uchodźców Gerd Leers, cytowany ...

Read More »