Home / Tag Archives: Sieć Dystrybucji i Dostawy Energii w KEK

Tag Archives: Sieć Dystrybucji i Dostawy Energii w KEK

Kosowo: Nowe inwestycje w sektorze energetycznym

Operator Systemu Przesyłowego i Rynku (Operatori i Sistemit Transmisionit dhe Tregut, KOSTT) opracował plan nowych inwestycji w sieć przesyłową, należącą wcześniej do Korporacji Energetycznej Kosowa (Korporata Energjetike e Kosovës, KEK). Na mocy umowy sprzedaży Sieci Dystrybucji i Dostawy Energii (KEDS),  linie energetyczne 35 kV i 100kV zostały przekazane  KOSTT. Część z nich jest w dobrym stanie, ale część wymaga renowacji. ...

Read More »

Kosowo: 15 – 21 października 2012 r.

Çalik & Limak sprywatyzuje Sieci Dystrybucji i Dostawy Energii w KEK Władze Kosowa i tureckie konsorcjum Çalik & Limak, podpisały umowę o prywatyzacji Sieci Dystrybucji i Dostawy Energii w KEK (KEDS). Zwycięskie konsorcjum, które złożyło ofertę w wysokości 26,3 mln EUR, już w czerwcu zostało ogłoszone preferowanym oferentem przez Rządowy Komitet Prywatyzacyjny. (zeri.info)   Międzynarodowa nagroda dla projektu autostrady „Ibrahim ...

Read More »

Kosowo: 30.07-05.08.2012 r.

Centralny Bank Kosowa:  PKB  w 2012 r. zmaleje do 3,8% Produkt krajowy brutto w 2011 r. przekroczył kwotę 4,7 mld EUR, osiągając 5% wzrost r/r. PKB na mieszkańca. Pozostaje jednak na najniższym poziomie w regionie, wynosząc jedynie 2700 EUR, wynika z raportu rocznego Centralnego Banku Kosowa (Banka Qendrore e Kosovës, BQK), przedstawionego 31 lipca br. Sektor finansowy Kosowa w 2011 ...

Read More »

Kosowo: Plany „Çalik&Limak” wobec KEDS

Konsorcjum „Çalik&Limak”, które wygrało przetarg na prywatyzację sieci dystrybucji energii elektrycznej KEDS, przedstawiło plany inwestycyjne względem niej. W przeciągu najbliższych 15 lat, przedsiębiorstwa mają zamiar przeznaczyć ok. 500 mln EUR na inwestycje, z czego 200 mln EUR wydadzą na modernizację sieci dystrybucyjnej, zmniejszenie strat energii o 3% w ciągu roku oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez profesjonalne szkolenia. Ponadto, zgodnie z ...

Read More »

Kosowo: Najlepsza oferta prywatyzacji KEDS od konsorcjum Çalik & Limak

Tureckie konsorcjum Çalik & Limak zostało wskazane jako preferowany oferent w przetargu na prywatyzację  Sieci Dystrybucji i Dostawy Energii w KEK (KEDS). Konsorcjum złożyło ofertę w wysokości 26, 3 mln EUR, podczas gdy drugie przedsiębiorstwo, biorące udział w przetargu, firma „Elsewedy” z Egiptu zaoferowała sumę 22,8 mln EUR. Ostateczną decyzję w sprawie przetargu podejmie rząd, który oficjalnie ogłosi zwycięzcę lub zdecyduje ...

Read More »

Kosowo: 21 – 27 maja 2012 r.

27 maja 2012 r.   10 mln EUR za sprzedaż koncentratów cynku i ołowiu   Huta cynku i ołowiu „Trepça” podpisała kontrakt ze szwajcarskim przedsiębiorstwem „Glencore International”, na sprzedaż 5 tys. ton koncentratów cynku i ołowiu. Ta sama firma, w grudniu ubiegłego roku, zakupiła od huty rudy cynku i ołowiu. Za jedną tonę koncentratu ołowiu „Glencore International” zapłaci 2,1 tys. ...

Read More »