Home / Tag Archives: składki ubezpieczeniowe w BiH

Tag Archives: składki ubezpieczeniowe w BiH

Pół miliona mieszkańców BiH bez ubezpieczenia zdrowotnego

służba zdrowia - danas.net.hr

Wśród osób nieubezpieczonych największą liczbę stanowią rolnicy i bezrobotni niezgłoszeni do urzędu pracy. Prawo regulujące taki obowiązek w BiH wymaga reformy, bo liczba osób nieobjęta ubezpieczeniem wskazuje na jego wadliwe funkcjonowanie. Skąd stały wzrost nieubezpieczonych? W roku ubiegłym liczba ta przekraczała 316 tysięcy. Dane z bieżącego roku nie są danymi oficjalnymi, ale odpowiedzialne za ich kontrolę urzędy informują, że podawane ...

Read More »

BiH: Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych RS łamie ustawę o ochronie konkurencji

Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych RS (Fond PIO) uważa za bezzasadny wniosek Rady ds. Konkurencji BiH dot. rozpoczęcia postępowania przeciwko Funduszowi z powodu złamania ustawy o ochronie konkurencji BiH. We wniosku Rady można przeczytać, iż istnieje uzasadniona obawa, że Fundusz poprzez odpowiednie postanowienia umowy o zaopatrzeniu ubezpieczonych osób w leki i środki medyczne, zawartej z aptekami na lata 2010-2012, dopuścił się złamania ...

Read More »