Home / Tag Archives: Słowenia a Unia Europejska

Tag Archives: Słowenia a Unia Europejska

Bruksela: Coraz większe obawy o stan słoweńskiej gospodarki

Aktualny stan słoweńskich finansów publicznych, banków oraz gospodarki niepokoi Brukselę.  Sytuacja Słowenii jest omawiana przez Komitet Ekonomiczno – Finansowy (EFC), który przygotowuje się do posiedzenia ministrów finansów (Ecofin).  Specjaliści Ecofin’u na jednym z najbliższych śniadań roboczych przyjrzą się bliżej obecnym problemom Słowenii, informuje dziennik „Delo”. Największym zagrożeniem jest możliwość niepowodzenia zmian w systemie emerytalnym, reform rynku pracy oraz przygotowań do ...

Read More »

Słowenia: Ekolodzy nawołują do rewitalizacji jeziora Bled

Bledzkie Towarzystwo Ochrony Środowiska (Društvo za varstvo okolja Bled) od wielu lat zwraca uwagę na spadek czystości jeziora i nawołuje gminę oraz państwo do podjęcia działań w kierunku rewitalizacji Bledu. Zgodnie z zarządzeniem Unii Europejskiej do 2015 r. stan zbiornika musi być zgodny z narzuconymi przez nią wymogami, w związku z czym Towarzystwo zapowiedziało podjęcie natychmiastowej ochrony i uporządkowania okolicy ...

Read More »

Słowenii grozi kara pieniężna za niezastosowanie się do przepisów unijnych

Komisja Europejska złożyła wniosek do Trybunału Sprawiedliwości UE o ukaranie Słowenii karą pieniężną za niewdrożenie przepisów dotyczących sfery obronności w zamówieniach publicznych. Komisja przewiduje nałożenie na Słowenię kar dziennych w wysokości 7000 EUR, które obowiązywać będą od dnia wydania prawomocnego wyroku, aż do dnia, kiedy państwo wprowadzi w życie przepisy unijne. Bruksela zdecydowała się na zgłoszenie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości ...

Read More »

Europejska Stolica Kultury w 2025 r. ponownie w Słowenii

Europejska Stolica Kultury  w 2025 roku ponownie zagości w Słowenii, jak wynika z przedstawionej przez Komisję Europejską listy państw, których miasta będą pretendować do tego tytułu po 2019 r.  Przypomnijmy, w tym roku po raz pierwszy słoweńskie miasto – Maribor zostało wybrane na Europejską Stolicę Kultury (w duecie z portugalskim Guimaraes). Propozycja Komisji zawiera również istotną nowość – co 3 lata ...

Read More »