Home / Tag Archives: społeczeństwo w Czarnogórze

Tag Archives: społeczeństwo w Czarnogórze

Pedofilia w Czarnogórze – zbrodnia bez kary

deca-obaveze-skola-kurir-info.rs

Od 1. stycznia 2004 r. do 31. grudnia 2013 r. policja zarejestrowała 181 przypadków wykorzystania seksualnego nieletnich; co interesujące Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w analogicznym okresie odnotowało zaledwie 97 takich przypadków – różnice zostały ujawnione przez Centrum Dziennikarstwa Śledczego Czarnogóry (Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore CIN-CG). Wstrząsające dane pokazują, że w na 1 zgłoszony przypadek wykorzystywania seksualnego nieletnich ...

Read More »

Czarnogóra: Najlepiej zarabiających dzieli przepaść od reszty społeczeństwa

adevarul

Najwyższa miesięczna pensja brutto w Czarnogórze osiągnęła niebotyczną kwotę 100 tysięcy euro – poinformował Czarnogórski Urząd Podatkowy (Poreska uprava). Wartość netto najwyższej czarnogórskiej pensji wypłaconej w okresie od stycznia do sierpnia br., po potrąceniu podatków i składek wyniosła 67 001 euro, czyli równowartość mieszkania w Podgoricy o powierzchni 60 m2. Ta imponująca pensja została wypłacona w sektorze handlu hurtowego paliwami. Na ...

Read More »

Czarnogóra: Zaledwie 40% dzieci jest objętych opieką przedszkolną

przedszkole w Osijek - huncro.hr

Zaledwie 40% czarnogórskich dzieci jest objętych opieką przedszkolną, pokazuje raport przygotowany przez UNICEF. Zgodnie z założeniami zawartymi w Strategii Europa 2020, opieka przedszkolna powinna obejmować 95% dzieci. UNICEF zwraca uwagę, iż władze powinny szybko zająć się problemem edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat, ponieważ jak twierdzą eksperci opieka przedszkolna może przyczynić się do wzrostu ilorazu inteligencji nawet ...

Read More »

Czarnogórskie więzienia w ocenie raportu Rady Europy

crnogorski zatvor google.me

Czarnogóra znalazła się na niechlubnej liście państw europejskich o najwyższej liczbie skazanych mieszkańców – wynika z corocznego raportu sporządzanego przez Radę Europy. Czarnogóra zajmuje trzecie miejsce z ilością blisko 184 więźniów na 100 tys. obywateli. Mimo wysokiego odsetka więźniów, Czarnogóra znajduje się wśród 17 państw, w których odnotowano spadek ilości osób przebywających w więzieniach o ponad 5%. Z raportu wynika ...

Read More »

Czarnogóra: Kwestie emerytalne wspólnym problemem byłych republik jugosłowiańskich

penzije - sutra.ba

Fundusze emerytalne prawie wszystkich krajów byłej Jugosławii borykają się z podobnymi problemami – ilość osób na emeryturze przewyższa aktywnie pracujących, poziom składki emerytalnej jest zbyt niski, zaś struktura społeczeństwa wykazuje tendencję do starzenia się. W Czarnogórze, Serbii i Chorwacji zaledwie połowa środków na emerytury pochodzi ze składek obywateli, reszta funduszy wygospodarowywana jest z budżetu państwa. Kolejnym problematycznym zjawiskiem jest fakt, ...

Read More »

Czarnogóra: Program praktyk dla absolwentów szkół wyższych

adevarul.ro

Po dziewięciu miesiącach (15 października) zakończyła się pierwsza edycja urzędowej praktyki zorganizowanej dla przeszło 4 tysięcy czarnogórskich studentów. Nie wiadomo jednak do tej pory, jaka część z nich może liczyć na otrzymanie stałego zatrudnienia. W trakcie odbywania praktyk każdy uczestnik został objęty bezpłatnym ubezpieczeniem zdrowotnym, a także otrzymywał wypłatę w wysokości 50% średniej pensji netto. Urząd ds. zasobów ludzkich zapewnia, ...

Read More »