Home / Tag Archives: Stojan Stamenković

Tag Archives: Stojan Stamenković

Inflacja w Serbii wciąż rośnie

Według danych Urzędu Statystycznego Republiki Serbii, we wrześniu br. ceny produktów i usług były o 2,3% wyższe niż w sierpniu, natomiast w stosunku rocznym inflacja wyniosła 10,3%. Ekonomiści szacują, że w listopadzie może ona osiągnąć 12%. W świetle tych danych prognozy MFW dla inflacji w 2012 r. w Serbii, która miała nie przekroczyć 5,9 %, wydają się dość optymistyczne. Według ...

Read More »

Serbia: Brak rządu a sytuacja w gospodarce

Ekonomiści oceniają, że aktualna, niepewna sytuacja polityczna w Serbii, tj. wciąż trwające rozmowy nt. kształtu nowego rządu po majowych wyborach, ma wpływ na zmniejszanie się rezerw walutowych o 50 mln euro dziennie. Dlatego też, pierwsze decyzje nowo powołanego rządu powinny dotyczyć obniżenia wydatków publicznych. Ekonomista Stojan Stamenković uważa, że dobrym rozwiązaniem ekonomicznym może być zwiększenie podatku od dochodów przedsiębiorstw oraz ...

Read More »