Home / Tag Archives: Sylwia Zapalska (page 3)

Tag Archives: Sylwia Zapalska

Kosowo nie ma atrakcyjnej oferty dla inwestorów

Problemy z dostawą energii, długotrwałe i uciążliwe procedury biurokratyczne w instytucjach, wysokie oprocentowanie kredytów, brak ulg podatkowych, a także niewłaściwie funkcjonujący system prawny, to główne powody braku zainteresowania inwestorów zagranicznych otwieraniem działalności w Kosowie. Z danych statystycznych, dotyczących inwestycji zagranicznych, wynika, że od 2007 r. w Kosowie inwestuje coraz mniej krajów silnych gospodarczo, takich jak USA. Według statystyk Agencji Rejestracji ...

Read More »

Kosowo: 21 – 27 stycznia 2013 r.

Forum gospodarcze na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw W czwartek, 24 stycznia br. w Prisztinie, odbyło się forum gospodarcze dla małych i średnich przedsiębiorstw, podczas którego zaprezentowano główne punkty realizacji projektu „Program na rzecz wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw”, który jest współfinansowany przez Austriacką Agencję Rozwoju (ADA). Projekt na rzecz rozwoju MŚP, mający na celu realizację 3 głównych punktów: ...

Read More »

Kosowo: Dotacje dla producentów mleka i mięsa

Producenci mleka, mięsa wołowego, baraniego i koziego oraz przetwórcy produktów mlecznych z gmin Prizren, Prisztina i Mitrovica, podobnie jak rolnicy, zajmujący się niedrzewnymi produktami leśnymi, będą mogli otrzymać dotację od Ministerstwa Rolnictwa, w ramach specjalnego programu dla słabo rozwiniętych obszarów wiejskich. Celem programu jest zwiększenie wydajności produkcji oraz poprawa jakości produktów zwierzęcych. Hodowcy bydła mlecznego, owiec i kóz mogą uzyskać ...

Read More »

Rada Europy przyjęła rezolucję ws. Kosowa

  Na poniedziałkowym posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zatwierdzono rezolucję której głównym punktem było nawiązanie bezpośrednich stosunków pomiędzy Kosowem a Radą Europy. Za przyjęciem rezolucji głosowało 115 przedstawicieli parlamentów krajowych, przeciw 11. Przyjęcie rezolucji poprzedziło wystąpienie szwedzkiego polityka i politologa, Björna von Sydowa, który zaprezentował raport ws. Kosowa. Sydow pozytywnie ocenił dialog pomiędzy władzami serbskimi i kosowskim, upatrując w nim ...

Read More »

Kosowo: Deficyt handlowy w listopadzie 2012 r. wyniósł 186,6 mln EUR

Deficyt handlowy w listopadzie 2012 r. osiągnął wartość 186,6 mln EUR, podczas gdy w listopadzie 2011 r. wyniósł 202,2 mln EUR.  Eksport w listopadzie 2012 r. wyniósł 22,5 mln EUR, natomiast import był 209,1 mln EUR. W porównaniu z listopadem 2011 r., eksport wzrósł o 2%, a import spadł o 7%, wynika ze statystyk handlu zagranicznego, opublikowanych przez Agencję Statystyczną ...

Read More »

Kosowo: 7 – 13.01.2013 r.

Kosowo otrzyma 65 mln EUR od Komisji Europejskiej Komisja Europejska przekaże władzom Kosowa 65 mln EUR na wspieranie projektów związanych z wdrażaniem programu reform UE. Środki te zostały włączone do rocznego programu Instrumentu pomocy przedakcesyjnej (IPA) dla Kosowa. Fundusze zostaną przeznaczone m.in. na reformę systemu sprawiedliwości i administracji publicznej, inwestycje w edukację oraz rozwój regionalny.   Turecki bank İş Bankası otworzył ...

Read More »

Turecki bank İş Bankası otworzył filię w Kosowie

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, jeden z największych banków komercyjnych w Turcji, Türkiye İş Bankası otworzył filię w Prisztinie. Jest to trzeci bank turecki, który prowadzi działalność na terenie Kosowa. Otwarcie nowego banku, oferującego usługi głównie dla firm umożliwi tworzenie nowych miejsc pracy oraz pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy państwa i pogłębienie współpracy między Kosowem a Turcją, jednakże nie obniży oprocentowania ...

Read More »

Kosowo otrzyma 65 mln EUR od Komisji Europejskiej

Komisja Europejska przekaże władzom Kosowa 65 mln EUR na wspieranie projektów związanych z wdrażaniem programu reform UE. Środki te zostały włączone do rocznego programu Instrumentu pomocy przedakcesyjnej (IPA) dla Kosowa. Fundusze zostaną przeznaczone na reformę systemu sprawiedliwości i administracji publicznej, inwestycje w edukację oraz rozwój regionalny, a także na wzmocnienie zdolności handlowych Kosowa oraz dalszy rozwój sektora prywatnego, poprzez wsparcie ...

Read More »

Kosowo, Albania: Projekt budowy elektrowni wodnej Zhuri będzie ponownie rozpatrzony

Ponownie zostanie rozpatrzony projekt budowy elektrowni wodnej Zhuri, która ma powstać na terytorium Kosowa, na północ od Prizrenu. Projekt elektrowni na rzekach Bushtrica, Caje dhe Orgjot powstał dwa lata temu, jednakże z powodu braku porozumienia rządów kosowskiego i albańskiego odnośnie do wykorzystania wód na terenie Albanii, strona kosowska zawiesiła budowę. Utworzono grupę ekspertów, zadaniem której było przeprowadzenie negocjacji ze stroną albańską, ...

Read More »

Gen i Rudnap wygrały przetarg na dostawy energii do Kosowa

Serbskie przedsiębiorstwo energetyczne, Rudnap oraz słoweńskie, Gen zostały ogłoszone zwycięzcami przetargu na dostawy energii  elektrycznej do maja 2013 r., czyli do momentu przejęcia Sieci Dystrybucji Energii Elektrycznej w KEK (KEDS) przez turecką firmę  Çalik&Limak. Zwycięskie przedsiębiorstwa mają dostarczać energię do Kosowa w sytuacjach awaryjnych, a także w momencie, gdy KEK nie będzie w stanie zaspokoić zapotrzebowania na energię. W przetargu ...

Read More »