Home / Tag Archives: szara strefa w Czarnogórze

Tag Archives: szara strefa w Czarnogórze

Czarnogóra intensyfikuje walkę z przemytem paliwa

Ceny Paliw w Czarnogórze

Rząd Czarnogóry przygotowuje zmiany w przepisach, które przewidują wprowadzenie specjalnych markerów w celu zaznaczenia legalnego paliwa na rynku paliw i materiałów ropopochodnych. Rząd oczekuje, że zmiana przepisów spowoduje zwiększenie dochodów budżetowych o 15 mln EUR. Według tegorocznego planu zwalczania szarej strefy wprowadzenie obowiązku znakowania markerami przewidywane jest jeszcze w tym roku. Marker jest specjalną substancją zmieszaną z legalnym paliwem, co ...

Read More »

Czarnogóra: Coraz lepsza ściągalność podatków

finanse publiczne google.pl

Czarnogóra odnotowuje wzrost ściągalności zobowiązań podatkowych, co jest wynikiem skoordynowanych działań Ministerstwa Finansów oraz organów powołanych przez ten resort do zwalczania szarej strefy, a częściowo także korekcji stóp procentowych – potwierdził Milan Lakićević dyrektor Urzędu Podatkowego (Poreska Uprava). Lakićević przyznał, że należności z tytułu niezapłaconych podatków wynoszą 580 mln EUR, ale jednocześnie zaznaczył, że w pierwszym kwartale br. nastąpił znaczący ...

Read More »

Czarnogóra: W szarej strefie nawet miliard euro

EURO1

Każdego roku, w szarej strefie, odnotowuje się od 740 do nawet 997 milionów euro, we wszystkich sektorach gospodarki. Sekretarz generalna Czarnogórskiego Stowarzyszenia Turystycznego (CTU), Milena Raičković, podkreśla, że ciężko jest oszacować ile nielegalnych pieniędzy dotyczy turystyki. – Do głównych generatorów szarej strefy w turystyce należą: praca bez zezwolenia, nierejestrowane miejsca noclegowe, niepłacenie lub częściowa spłata podatków, niezgłaszanie pracowników lub ich ...

Read More »

Czarnogóra: Wzrost gospodarczy może nie osiągnąć prognozowanych 3,5%

adevarul

W bieżącym roku można oczekiwać wzrostu przedsiębiorczości, jednakże pojawiły się czynniki ryzyka, które mogą wpłynąć negatywnie na przewidywaną stopę wzrostu PKB – oceniono na poniedziałkowym posiedzeniu Rady ds. Stabilności Finansowej (Savjet za finansijsku stabilnost). Wedle wcześniejszych prognoz wzrost gospodarczy Czarnogóry miał wynieść 3,5% PKB. Rada rozpatrywała informację o stabilności finansowej w drugim kwartale br. oraz aktualną sytuację gospodarczą. W oświadczeniu ...

Read More »

Czarny rynek zagraża trwałości branży turystycznej Czarnogóry

businessman with bonus - europarl.de

Unia Pracodawców Czarnogóry (UPCG) informuje, że należy jak najszybciej zająć się rozwiązywaniem problemów szarej strefy i nieuczciwej konkurencji, ponieważ w przeciwnym razie dalej będzie się obserwować funkcjonowanie czarnego rynku (szczególnie nasilającego się w miesiącach letnich). Z UPCG poinformowano, iż podczas gdy na czarnym rynku pracuje się bez żadnych barier, władze gorliwie informują o imponującej liczbie kar, które nakładają na legalnie ...

Read More »

Czarnogóra: Rośnie udział szarej strefy w rynku wyrobów tytoniowych

cigarete-portalanalitika.me

Czarnogórska Agencja ds. tytoniu ocenia, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku sprzedano w kraju legalnie 407 ton papierosów, co stanowi wynik o 119 ton niższy niż w roku ubiegłym. Dane pozwalają na wysnucie wniosku, że różnica ta stanowi wartość nielegalnej sprzedaży papierosów i wyrobów tytoniowych. Rozwój nielegalnego handlu na rynku wyrobów tytoniowych zmniejszył wpływy do budżetu państwa z ...

Read More »

Czarnogóra: Handel nielegalnymi papierosami znów kwitnie

papierosy - http://www.europe-direct.ostrow.ctiw.pl

Udział nielegalnych papierosów w   całym  rynku wyrobów tytoniowych w ub. wyniósł  ok. 20%. Początek tego roku także wskazuje na trend wzrostowy szarej strefy wyrobów  tytoniowych – informuje Agencja ds. Wyrobów Tytoniowych (Agencja za duvan). Zgodnie z informacjami dotyczącymi wielkości sprzedaży papierosów legalnymi kanałami, udział szarej strefy w całym rynku wyrobów tytoniowych wyniósł ok. 20%. To przynosi wielką szkodę gospodarce Czarnogóry ...

Read More »

Czarnogóra: Nie będziemy cierpieć z powodu kryzysu na Ukrainie

Sveti-Stefan-(Montenegro)

Szacuje się, że 1/5 obrotu w turystyce nie jest rejestrowana, powiedział sekretarz Ministerstwa Turystyki, Predrag Jelušić. Szara strefa jest obecna w wielu krajach, także w Czarnogórze. Zmiany przepisów o turystyce i opłata klimatyczna wpłyną na zmniejszenie nierejestrowanych obrotów, których udział szacuje się na 20% całej sprzedaży turystycznej, powiedział w wywiadzie dla portalu Dan, Jelušić. Przychody z turystyki w zeszłym roku ...

Read More »

Czarnogóra: Rośnie liczba osób pracujących na czarno

1

Z szacunków Konfederacji Związków Zawodowych Czarnogóry (SSCG) wynika, że około 40 tys. obywateli pracuje na czarno. Oficjalnie trudno jest oszacować, jakie koszty ponosi w związku z tym gospodarka, ale z całą pewnością wywiera to wpływ na jej rozwój. Nierejestrowana praca przybiera na sile szczególnie w sezonie letnim, kiedy to na wybrzeżu zatrudniają się tysiące pracowników z całego regionu, z racji ...

Read More »

Czarnogóra: Zwalczanie szarej strefy na rynku wyrobów tytoniowych

papieros-dym-tytoniowy-zdrowie

Zespół do zwalczania szarej strefy w Czarnogórze zapowiedział na najbliższe dni kontrolę w sektorze wyrobów tytoniowych ze względu na wyraźny spadek dochodów pochodzących z podatku akcyzowego – poinformował minister finansów Czarnogóry, Radoje Žugić. Niepokój wywołał wyraźny spadek sprzedaży papierosów na legalnym rynku, co może wskazywać na znaczną działalność tego sektora w tak zwanej szarej strefie. Zespół do zwalczania szarej strefy ...

Read More »