Home / Tag Archives: Tamara Chmielewska

Tag Archives: Tamara Chmielewska

Modernizacja przestrzeni lotniczej Kosowa

Port lotniczy Prisztina im. Adema Jashariego znajduje się w końcowej fazie modernizacji. Lotnisko zostanie dostosowane do obowiązujących w Europie, międzynarodowych standardów ICAO oraz do wymagań Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL (European Organisation for the Safety of Air Navigation), która została utworzona w celu ujednolicenia procedur kontroli ruchu lotniczego w europejskiej górnej przestrzeni powietrznej. Modernizacja lotniska ma ogromne znaczenie ...

Read More »

Japonia jest gotowa nadal wspierać rozwój gospodarczy Kosowa

Ambasador Japonii w Austrii, Shiego Iwatani, reprezentujący również interesy Japonii w Kosowie, podczas wizyty na prywatnym Uniwersytecie AAB w Prisztinie, zapowiedział, że jego kraj jest gotowy nadal wspierać Kosowo. Iwatani, w wykładzie zatytułowanym „Polityka zagraniczna Japonii” mówił, że współpraca gospodarcza Japonii z Kosowem rozpoczęła się już w latach 90-tych i będzie nadal kontynuowana, ponieważ wspieranie Kosowa wpływa na pokój i ...

Read More »

Kosowo: Nowe schroniska dla niedźwiedzi brunatnych

Ruszyła inicjatywa Kosowskiego Instytutu na rzecz Ochrony Przyrody (Instituti të Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës), która przewiduje likwidację małych ogrodów zoologicznych, w których przebywają zagrożone gatunki niedźwiedzi brunatnych. W związku z projektem wybudowano schronisko, do którego przeniesione zostaną zwierzęta, do tej pory przebywające w niewielkich ogrodach. 16 marca 2013 r. do nowego domu przewieziono pierwszego niedźwiedzia, samicę o imieniu Kasandra. ...

Read More »

Kosowo, Macedonia, Albania: Spotkanie w sprawie rozwoju regionu przygranicznego Szar Planina

sar-planina - javolimsrbiju.rs

Przedstawiciele Kosowa, Albanii i Macedonii oraz delegacje Ministerstw Rolnictwa tych krajów spotkali się 27 lutego 2013 r., aby omówić projekt, dotyczący wspólnego dla tych państw obszaru przygranicznego Szar Planina. Jest to turystyczny region górski, znajdujący się na terenie Kosowa, południowej Serbii, północno-wschodniej Albanii i północno-zachodniej Macedonii. Na spotkaniu podpisano porozumienie ze Stałą Grupą Roboczą ds. Regionalnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ...

Read More »

Protesty przeciwko Korporacji Energetycznej Kosowa

Mieszkańcy Kosowa protestują przeciwko Korporacji Energetycznej Kosowa (Korporata Energjetike e Kosovës, KEK). Żądają dokładnego przyjrzenia się jej działalności, ponieważ liczne pomyłki i zaniedbania, których dopuścili się jej pracownicy, doprowadziły do tego, że wielu mieszkańców Kosowa w styczniu otrzymało rachunki za energię trzykrotnie wyższe niż w grudniu,  a niektórym zostały wstrzymane dostawy prądu. Ponadto, domagają się również przejrzenia wszystkich rachunków za ...

Read More »

Kosowo państwem fikcyjnych przedsiębiorstw

Od roku 2000 w Kosowie zarejestrowano ponad 120 tys. firm, lecz liczba tych, które w roku 2012 zapłaciły podatki nie przekroczyła 50 tys. Jak informowaliśmy na portalu balkanistyka.org, w roku 2012 zauważono tendencję wzrostową jeśli chodzi rejestrowanie nowych firm. Taka sytuacja utrzymuje się także od nowego roku. Największą liczbę zarejestrowanych firm stanowią przedsiębiorstwa indywidualne. Zasadniczą część stanowią również spółki jawne ...

Read More »

Serbia przyjęła plan wypłaty świadczeń społecznych dla obywateli Kosowa

Serbski rząd zatwierdził plan, mający rozwiązać problem z wypłatami świadczeń emerytalnych oraz rentowych, które są realizowane na terytorium Kosowa. Plan dotyczy mieszkańców Kosowa narodowości albańskiej, serbskiej i bośniackiej, którym wstrzymano wypłatę świadczeń po ustanowieniu protektoratu międzynarodowego w Kosowie. Sprawa zadłużenia wobec emerytów i rencistów została skierowana do Trybunału w Strasburgu, który dwa miesiące temu orzekł, że serbski Fundusz Emerytalny i ...

Read More »

W roku 2012 banki w Kosowie odnotowały straty

Według sprawozdań finansowych sektora bankowego, trzy z ośmiu komercyjnych banków w Kosowie odnotowały straty pod koniec roku 2012, podczas gdy wiele innych wykazuje stagnację. Z analizy przeprowadzonej przez Centrum Badań Strategicznych i Społecznych (Qendra për Hulumtime Strategjike dhe Sociale, STRASS), straty banków w ostatnim kwartale roku 2012 wyniosły 9,7 mln EUR, czyli o 55% więcej niż w kwartale poprzednim. W ...

Read More »

W roku 2012 w Kosowie powstały 9463 nowe firmy

Według Ministerstwa Handlu i Przemysłu w roku 2012, otwarto 9463 nowe firmy, podczas gdy zamknięto ponad 1100. Trend wzrostu liczby zarejestrowanych przedsiębiorstw utrzymuje się również w tym roku. Ponadto, w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, nastąpił wzrost liczby zarejestrowanych przedsiębiorstw. Od 1 stycznia 2013 r. działalność rozpoczęło 1219 nowych firm, a zakończyło 119 firm. Około 60% z nich ...

Read More »

Nowy termin rozpoczęcia prac nad linią energetyczną Albania-Kosowo

Rząd albański dał w końcu zielone światło dla budowy linii energetycznej Albania-Kosowo. Prace nad nią miały się rozpocząć już w roku 2011, lecz zostały zablokowane przez stronę albańską, która zdecydowała się anulować przetarg. Unieważnienie przetargu dotyczyło prac jedynie na terenie Albanii, po stronie kosowskiej inwestycja ma być kontynuowana przez chorwackie przedsiębiorstwo Dalekovod, które pierwotnie go wygrało. Po rozmowie z albańskim ...

Read More »