Home / Tag Archives: Traktat o wspólnocie energetycznej

Tag Archives: Traktat o wspólnocie energetycznej

Prezentacja rozwoju gospodarczego Kosowa w Stambule

W czwartek, 15 listopada br. w Stambule, odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych, ds. rozwoju gospodarczego i dyplomatów z krajów bałkańskich, mające na celu omówienie sytuacji gospodarczej w poszczególnych państwach. Kosowo reprezentował minister ds. rozwoju gospodarczego, Besim Beqaj, który szczegółowo przedstawił obecną sytuację ekonomiczną państwa. Omówił reformy, przeprowadzane przez rząd, które dążą do pogłębiania współpracy gospodarczej z poszczególnymi krajami bałkańskimi, ...

Read More »

Kosowo: 15 – 21 października 2012 r.

Çalik & Limak sprywatyzuje Sieci Dystrybucji i Dostawy Energii w KEK Władze Kosowa i tureckie konsorcjum Çalik & Limak, podpisały umowę o prywatyzacji Sieci Dystrybucji i Dostawy Energii w KEK (KEDS). Zwycięskie konsorcjum, które złożyło ofertę w wysokości 26,3 mln EUR, już w czerwcu zostało ogłoszone preferowanym oferentem przez Rządowy Komitet Prywatyzacyjny. (zeri.info)   Międzynarodowa nagroda dla projektu autostrady „Ibrahim ...

Read More »

Kosowo jest gotowe do realizacji postanowień Traktatu o Wspólnocie Energetycznej

Kosowskie instytucje są gotowe do wypełnienia wszystkich zobowiązań, wynikających z Traktatu o Wspólnocie Energetycznej, a także do podjęcia współpracy z państwami w regionie i utworzenia wspólnego rynku energetycznego, zapewnił minister rozwoju gospodarczego, Besim Beqaj, w czasie 10 Posiedzenia Rady Ministrów Wspólnoty Energetycznej w Budvie. Beqaj przedstawił inwestycje realizowane w tym celu, ze szczególnym naciskiem na budowę małych elektrowni wodnych w ...

Read More »

Kosowo: Plany renowacji elektrowni Kosowo A

Korporacja Energetyczna Kosowa w najbliższym tygodniu ogłosi warunki przetargu dla firm zainteresowanych zainwestowaniem w odnowę bloku A2,  który nie funkcjonuje od 10 lat z powodu awarii jednego z transformatorów. Renowacja ma się odbyć na podstawie umowy o partnerstwie publiczno–prywatnym. Firma, która wygra przetarg pokryje wszystkie wydatki związane z remontem, a KEK w przeciągu 5 lat zwróci jej zainwestowane środki. Prace ...

Read More »

Kosowo: 26.03 – 01.04.2012 r.

  1 kwietnia 2012 r. Wzrost oprocentowania kredytów Jak podaje Centralny Bank Kosowa, stopy procentowe kredytów wzrosły od grudnia 2011 do stycznia 2012 r. z 13,69% do 14,53%, natomiast stopy depozytów spadły z 3,71% do 3,09%. Według dyrektora Centrum Badań Strategicznych i Społecznych, Ibrahima Rexhepiego, banki zaczynają obawiać się kryzysu w strefie euro i chcą uzyskać jak największe zyski, przez ...

Read More »

Kosowo, Serbia: Spór o energię

          Korporacja Energetyczna Kosowa wniosła oficjalną skargę przeciwko Republice Serbii, z powodu niewywiązywania się ze zobowiązań prawnych, wynikających z Traktatu o Wspólnocie Energetycznej, podpisanego przez oba państwa. Skarga dotyczy nielegalnej działalności dwóch serbskich operatorów energetycznych, „Elektroekonomia” i „Elektrokosmet” na północy Kosowa. – Te kompanie działają na terenie Kosowa bez licencji, realizując zadania, do których upoważniony jest ...

Read More »

Kosowo: 24 – 30 października 2011 r.

30 października 2011 r. Krytyka systemu podsłuchów telefonicznych w Kosowie Brak jasnych rozporządzeń dotyczących współpracy między krajowymi oraz międzynarodowymi instytucjami bezpieczeństwa sprawia, że system podsłuchów telefonicznych jest mało wydajny podczas śledztw, czytamy w dokumencie na temat Legalnego Podsłuchu w Kosowie, który opublikował Kosowski Ośrodek Studiów nad Bezpieczeństwem. (kosova.info)   Rośnie liczba wniosków o pomoc socjalną W Kosowie jest ok. 35 tysięcy rodzin, ...

Read More »