Home / Tag Archives: traktat z Lozanny

Tag Archives: traktat z Lozanny

Stopniowa poprawa statusu mniejszości narodowych w Turcji

Autorka: Julia Krajcarz Główny Zarząd Wakfów, organizacja podległa tureckiemu prezesowi rady ministrów i zarządzająca wszystkimi działającymi na terenie Turcji fundacjami typu wakf (muzułmańska zinstytucjonalizowana forma przekazu pieniężnego na cele religijne, charytatywne, publiczne) w swym składzie, po raz pierwszy od utworzenia w 1920 roku, posiada członka narodowości innej niż turecka i wyznania innego niż islam. Jest to Grek, Laki Vingas, reprezentujący ...

Read More »