Home / Tag Archives: zabytki Bułgarii

Tag Archives: zabytki Bułgarii

Bułgarzy opracowują palnik plazmowy do renowacji zabytków

novinite.bg

Naukowcy z Bułgarii opracowują palnik plazmowy – alternatywną metodę do czyszczenia i konserwacji zabytków. W porównaniu z tradycyjnymi metodami, palnik plazmowy narusza minimalnie powierzchnię przedmiotu odnawianego. Praca naukowców jest wynikiem projektu PANNA (Plazma i nanotechnologia dla nowej „łagodnej” konserwacji), finansowanego przez Unię Europejską. Udział w nim biorą inżynierowie, naukowcy oraz konserwatorzy z czterech państw europejskich (Belgia, Bułgaria, Niemcy, Włochy). Specjaliści ...

Read More »

Bułgaria: Odkryto zabytkową bramę w Sozopolu

Podczas prac wykopaliskowych przy murach twierdzy w Sozopolu, archeolodzy odkryli masywne wrota. – Brama jest potężna, posiada też baszty. Na szczęście mury w tym miejscu są bardzo dobrze zachowane, podobnie jak i fasada. Renowacja nie będzie trudnym zadaniem – wyjaśnia dyrektor Narodowego Muzeum Historycznego (NIM), Bożidar Dimitrow, który był w Sozopolu wraz z ministrem finansów, Simeonem Diankowem. Za murem twierdzy ...

Read More »

Bułgaria: Rozpoczęto renowację Twierdzy Asena

Rozpoczęła się realizacja projektu „Asenowgrad – święta brama Rodopów”, w ramach PO Rozwoju Regionalnego. Informację ogłosił zastępca mera Asenowgradu Manoł Genow. Koszty renowacji zostaną pokryte z Programu Operacyjnego, a prace restauracyjne mają potrwać do końca 2012 roku. Główne prace przewidują całościowe i trwałe ulepszenie oraz odnowienie wizji kompleksu historycznego. Przewidziana została restauracja i konserwacja twierdzy oraz remont infrastruktury wokół niej ...

Read More »