Home / Tag Archives: zasiłki dla bezrobotnych w Czarnogórze

Tag Archives: zasiłki dla bezrobotnych w Czarnogórze

Zasiłki dla bezrobotnych w Czarnogórze

euro

Z prawa do zasiłku dla bezrobotnych korzysta w Czarnogórze prawie 10 tys. niezatrudnionych. Wysokość zapomogi waha się od 33 do 58 EUR miesięcznie, w zależności od tego, czy stosunek pracy ustał przed czy po 2010 roku, kiedy to weszła w życie nowa ustawa o zatrudnieniu. Po 2010 roku zasiłek wynosi 57 lub 96 EUR, bądź też jest to kwota o ...

Read More »