Home / Tag Archives: zatrudnienie w Bułgarii

Tag Archives: zatrudnienie w Bułgarii

Bułgaria: Zmniejszenie liczby pracowników oraz wysokości wynagrodzeń

źródło-dnevnik.bg

Pod koniec trzeciego kwartału, na który zazwyczaj przypada szczyt zatrudnienia sezonowego, nastąpił zauważalny spadek liczby zatrudnionych pracowników oraz wysokości wynagrodzeń. Informacja została podana na podstawie zestawienia danych przez Krajowy Instytut Statystyczny (NSI) za okresy lipiec – wrzesień oraz marzec – czerwiec. Według wstępnych danych, liczba zatrudnianych pracowników pod koniec września wyniosła  2,26 mln, czyli o 40,8 tys. mniej  niż pod ...

Read More »

Bułgaria: 25.02 – 03.03.2013 r.

Problem z przewozem towarów importowanych z Bułgarii do Kosowa Bułgaria nie wywiązuje się z umowy międzynarodowej o transporcie towarów, zawartej z Kosowem. Tym samym kosowscy przewoźnicy zmuszeni są do ponoszenia dodatkowych opłat, które umowa miała znieść. W tym celu przewodniczący Kosowskiej Izby Gospodarczej (OEK) Safet Gërxhaliu wystosował pismo do władz Bułgarii o powzięcie odpowiednich działań na rzecz wdrożenia postanowień podpisanej ...

Read More »

Bułgaria: 3 – 9 grudnia 2012 r.

Ruszyła budowa Gazociągu Południowego Ruszyła oficjalnie budowa Gazociągu Południowego, na uroczystości symbolicznego zespawania rur w Anapie (Rosja) był obecny prezydent FR Władimir Putin. Państwa bałkańskie, przez które będzie przebiegał gazociąg, podpisały projekty inwestycyjne w połowie listopada, jednak ich realizacja uzależniona jest od postanowień UE, która ma zdecydować o nadaniu Gazociągowi Południowemu statusu transgranicznej europejskiej sieci (TEN). Pozwoli to na uznanie ...

Read More »

Bułgaria: Najwięcej obywateli pracuje w sektorze usług

Ostatnie badania Eurostatu pokazują, że w 2011 r. najwięcej Bułgarów było zatrudnionych w sektorze usługowym – prawie 40%. Z pozostałych krajów Unii najwięcej zatrudnionych w tym sektorze znajdowało się na Cyprze (45,3%), najmniej zaś w Polsce (33,9%). W przemyśle (w tym w budownictwie) pracowało 32% Bułgarów. Dla porównania w segmencie tym najwięcej zatrudnionych osób było w Czechach i na Słowacji ...

Read More »

Bułgaria: 10 – 16 września 2012 r.

Skarb Państwa sprzedaje udziały w E.ON Po niedawnym zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego (KFN) prospektu emisyjnego w związku z publiczną ofertą sprzedaży dwóch spółek energetycznych E.ON – E.ON Bulgaria Sieć i E.ON Bulgaria Sprzedaż, rząd Bułgarii przygotowuje się do sprzedaży 33% udziałów Skarbu Państwa w obu spółkach. Akcje mają zostać wyemitowane na Bułgarskiej GPW w ciągu najbliższego miesiąca, dokładną datę ...

Read More »

Około 26 tysięcy Bułgarów chce więcej czasu spędzać w pracy

Według ostatnich danych Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostat) wynika, że 26 tysięcy Bułgarów, którzy są zatrudnieni na pół etatu, chcieliby pracować więcej. Krajowe statystyki pokazują, że w 2011 roku liczba osób zatrudnionych w Bułgarii wynosiła 2,2 mln, z czego około 600 tys. pracowało w sektorze publicznym, zaś w prywatnym – 1,6 mln. Wskaźnik bezrobocia w ubiegłym roku w Bułgarii wyniósł 370 ...

Read More »