Home / Tag Archives: zatrudnienie w Czarnogórze

Tag Archives: zatrudnienie w Czarnogórze

Czarnogóra: W branży handlowej od stycznia do sierpnia obrót wyniósł 786,1 milionów EUR

Handel-detaliczny-konieczne-nowe-strategie-rynkowe-107670-900x900

Od stycznia do sierpnia 2014 r. branża handlowa zrealizowała obrót w wysokości  786,1 milionów EUR, co oznacza wzrost o 3% r/r. Przeciętna płaca netto wyniosła 355 EUR, więc wzrosła o 2,4% w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r – poinformowano na posiedzeniu Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Handlowców Czarnogórskiej Izby Gospodarczej (Odbor udruženja trgovine Privredne komore Crne Gore). PKCG informuje, że w ...

Read More »

Czarnogóra: Pośród blisko 4 tys. nowo zatrudnionych zaledwie jedna czwarta to obywatele kraju

bezrobocie

Od początku tego roku w Czarnogórze pracę dostało 1016 obywateli tego kraju, w tym czasie pozwolenie na pracę otrzymało 2881 cudzoziemców, poinformował Urząd Pracy (Zavod za zapošljavanje), dodając, że w tym momencie 34 639 mieszkańców Czarnogóry jest zarejestrowanych jako bezrobotni. Tak duża liczba pozwoleń na pracę wydanych cudzoziemcom jest konsekwencją popytu w branży budowlanej lub deficytu niektórych zawodów w Czarnogórze, ...

Read More »

Czarnogóra: Stopa bezrobocia wzrasta

NeedaJobSign

Mimo że z badań statystycznych przeprowadzonych w byłych republikach Jugosławii wynika, iż Czarnogóra może pochwalić się jedną z najniższych stóp bezrobocia w opisywanym regionie, to w ciągu mijającego roku ilość osób nieposiadających pracy wzrosła tu aż o blisko 14% w porównaniu z rokiem ubiegłym – informuje dyrektor Biura zatrudnienia, Vukica Jelić. - Za wzrost bezrobocia należy obwiniać przede wszystkim postępujący ...

Read More »

Czarnogóra: Program praktyk dla absolwentów szkół wyższych

adevarul.ro

Po dziewięciu miesiącach (15 października) zakończyła się pierwsza edycja urzędowej praktyki zorganizowanej dla przeszło 4 tysięcy czarnogórskich studentów. Nie wiadomo jednak do tej pory, jaka część z nich może liczyć na otrzymanie stałego zatrudnienia. W trakcie odbywania praktyk każdy uczestnik został objęty bezpłatnym ubezpieczeniem zdrowotnym, a także otrzymywał wypłatę w wysokości 50% średniej pensji netto. Urząd ds. zasobów ludzkich zapewnia, ...

Read More »

Czarnogóra: Wśród bezrobotnych 8 250 osób posiada dyplom uczelni wyższej

nezaposlenost - nspm.rs

Według najnowszego raportu Urzędu Pracy za okres od stycznia do czerwca br. liczba nowozatrudnionych pracowników uległa znacznemu zmniejszeniu, wzrosła natomiast liczba bezrobotnych z wyższym wykształceniem. Wzmocniły się także różnice w stopie bezrobocia między regionem północnym a południowym. W ciągu tych sześciu miesięcy liczba nowozatrudnionych osób wynosiła 7 142, podczas gdy w tym samym okresie ub. roku 10 106, czyli o ...

Read More »

Komisja Europejska obniżyła przewidywany wzrost gospodarczy Czarnogóry na rok 2013

Według Komisji Europejskiej oczekiwany wzrost PKB w 2013 w Czarnogórze wyniesie 2,2%. Jest to spadek o 0,2% względem prognoz z października ubiegłego roku,nie zmieniły się jednak oceny na rok 2014 i według Komisji Europejskiej Czarnogóra powinna odnotować około 3% wzrost PKB. Jest to bardzo pozytywna ocena, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę nieznaczny wzrost na poziomie 0,2% osiągnięty w roku ...

Read More »

Czarnogóra: 18 – 24 lutego 2013 r.

  Opracowała: Ida Szmacińska   Przetarg na wydobycie ropy naftowej i gazu czeka na ustawę Przetarg na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej oraz gazu ziemnego przy czarnogórskim wybrzeżu, mimo zapowiedzi, nie został jeszcze ogłoszony. Powodem opóźnienia jest oczekiwanie na przyjęcie  ustawy o podatku od dochodów z eksploatacji  bogactw naturalnych. Przyjęcie przepisów regulujących tę kwestię, według niedawno zatwierdzonego harmonogramu prac rządu, zaplanowano ...

Read More »

Czarnogóra: Co druga młoda osoba nie ma pracy

Stopa bezrobocia wśród osób młodych w trzecim kwartale 2012 roku wyniosła 44,6%, wynika z informacji zawartych w przedstawionym Komisji Europejskiej przedakcesyjnym programie ekonomicznym do 2015 roku. Sytuacja na rynku pracy w nadchodzącym czasie zależeć będzie od szerszego kontekstu m.in.: kryzysu ekonomicznego, bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz istniejących miejsc pracy. Biorąc pod uwagę liczne restrukturyzacje w przedsiębiorstwach można się spodziewać wzrostu liczby ...

Read More »

Czarnogóra: 3 – 9 grudnia 2012 r.

  Szczyt szefów państw regionu w Budvie Czwarty szczyt państw regionu poświęcony promowaniu współpracy regionalnej, z udziałem prezydentów Macedonii, Albanii i Kosowa odbył się w Budvie. Przywódcy państw rozmawiali o konieczności poprawy współpracy gospodarczej, szczególnie w zakresie infrastruktury drogowej oraz realizacji wspólnych projektów energetycznych.   Projekt zmian ustawy o systemie emerytalnym Z powodu skrajnej polityki emerytalnej prowadzonej w Czarnogórze już ...

Read More »

Czarnogóra: Wybrano nowy rząd

Parlament Czarnogóry zatwierdził we wtorek, 4 grudnia 40. skład rządu tego kraju. Na jego czele, zgodnie z zapowiedziami, stanął premier Milo Đukanović. Wszyscy członkowie rządu mają w jak najkrótszym czasie zdefiniować priorytetowe działa swoich resortów na najbliższy rok. Jak zapowiedziano, najważniejszymi celami mają być podniesienie jakości życia wszystkich obywateli oraz dążenie do członkostwa w UE i NATO, przy jednoczesnej maksymalnej ...

Read More »