Home / Tag Archives: Zjednoczenie Księstwa Bułgarskiego i Rumelii Wschodniej

Tag Archives: Zjednoczenie Księstwa Bułgarskiego i Rumelii Wschodniej

Bułgaria obchodzi 128 rocznicę Zjednoczenia Księstwa Bułgarskiego i Rumelii Wschodniej

źródło-bizimi.com

Na mocy podpisanego traktatu berlińskiego w 1878 roku podczas Kongresu wielkich mocarstw (Wielka Brytania, Francja, Austro-Węgry, Niemcy, Włochy, Rosja), tereny Bułgarii zostały podzielone, czego skutkiem było ustanowienie Księstwa Bułgarskiego oraz Rumelii Wschodniej ze stolicą w Płowdiwie. Zgodnie z postanowieniami traktatu, Turcja była zobowiązana do przyznania szerokiej autonomii Księstwu oraz Rumelii, która nadal pozostawała osmańską prowincją. Z inicjatywy panującego w Księstwie ...

Read More »