Home / Tag Archives: związki zawodowe w Chorwacji

Tag Archives: związki zawodowe w Chorwacji

Chorwację czeka strajk generalny?

Zoran Milanović

Przewodniczący pięciu głównych chorwackich związków zawodowych grożą możliwością przeprowadzenia w kraju strajku generalnego, jeśli nowe Prawo Pracy (Zakon o radu – ZOR) oraz Ustawa o zatrudnieniu tymczasowym (Zakon o povremenim poslovima – ZPP) wejdą w życie w zaproponowanym przez rząd kształcie. W przeprowadzonym w dniach 13-24 stycznia 2014 r. głosowaniu ponad 92% członków największych  w Chorwacji związków zawodowych (czyli 252 870 osób) wyraziło ...

Read More »

Chorwacja: Porozumienie Kolei Chorwackich ze związkami zawodowymi

Zarząd Kolei Chorwackich i trzy Związki Zawodowe podpisały aneks do zbiorowej umowy, dzięki której obu stronom udało się dojść do porozumienia. Na mocy podpisanej umowy pracodawca nie jest zobowiązany do wypłacenia premii i bonusów świątecznych. Ponadto, z powodu wciąż pogłębiającego się kryzysu, stawka godzinowa nie zostanie podniesiona. Jeżeli z przyczyn technicznych, organizacyjnych lub gospodarczych zniknie potrzeba na wykonywanie pewnych obowiązków, ...

Read More »