Home / Bałkany / BiH / Terminale Naftowe FBiH o krok od upadłości

Terminale Naftowe FBiH o krok od upadłości

13 stycznia minie 60 dni od zablokowania kont Terminali Naftowych Federacji BiH (NTF). Powodem takiego posunięcia było wszczęcie postępowania egzekucyjnego wskutek roszczeń londyńskiego przedsiębiorstwa Deltagrip. W kwietniu 2012 roku spór pomiędzy dwiema stronami został oddany pod arbitraż międzynarodowy, sprawa została rozstrzygnięta na korzyść londyńskiej spółki. Decyzją Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) NTF jest winne spłacenia Deltagripowi 5 mln EUR za bezprawne zerwanie umowy dotyczącej korzystania z magazynu w Ploče. Kwota wraz z odsetkami wzrośnie do ok. 7,5 mln EUR.

Od 13 listopada 2012 roku każdy przychód, jaki uzyskał NTF, był przekazywany londyńskiemu przedsiębiorstwu. Według prawa po dwóch miesiącach od zablokowania kont firma staje się oficjalnym bankrutem. – Jeśli do 13 stycznia nie znajdzie się żadne rozwiązanie, zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, co oznacza dochodzenie roszczeń największego wierzyciela – Deltagripu. W zasadzie oznacza to stratę terminalu. Istnieje możliwość ewentualnej negocjacji z komornikiem i największym wierzycielem, skutkiem czego firma będzie nadal funkcjonować, ale według warunków i prawa Republiki Chorwacji oraz z liczbą pracowników ustaloną przez komornika i wierzyciela – powiedział komisarz Syndykatu Naftowego NTF w Ploče, Tonči Marinović Štuk.

Marinović szacuje wartość terminali na ok. 300 mln EUR, natomiast wartość ziemi, na której się znajdują na ok. 150 mln EUR, dlatego uważa, że Władza musi znaleźć rozwiązanie. – Wartość NTF znacznie przekracza dług, jaki jest winien Deltagripowi. Niedługo ma nastąpić dokapitalizacja terminali – jeśli w najbliższym czasie sprzedałoby się tylko 30% akcji partnerowi strategicznemu, wyciągnęłoby się z tego większe nakłady finansowe niż wynosi obecny dług – ocenia komisarz.

 

Źródło: indikator.ba

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE