Home / Bałkany / BiH / Trybunał Haski: Momčilo Perišić uniewinniony

Trybunał Haski: Momčilo Perišić uniewinniony

Momcilo-Perisic; sutra.ba

28 lutego br. Izba Apelacyjna Trybunału Haskiego wydała ostateczny wyrok dot. byłego dowódcy Sztabu Generalnego Armii Jugosłowiańskiej, Momčila Perišicia – został on oczyszczony z zarzutu zbrodni wojennych. We wrześniu 2011 r. wyrokiem pierwszej instancji MTK Perišić został skazany na 27 lat więzienia. Izba Apelacyjna zdecydowała, iż zostanie on zwolniony w trybie natychmiastowym.

Uprzednio generał został skazany na podstawie 12 zarzutów o współudział w zbrodniach popełnionych przez żołnierzy Armii Jugosłowiańskiej walczących w Armii Republiki Serbskiej Krajiny w Chorwacji oraz w Armii Republiki Serbskiej w Bośni i Hercegowinie. Perišicia oskarżono również o bezpośrednie przyczynienie się do zbrodni popełnionych podczas oblężenia Sarajewa, masakry w Srebrenicy w 1995 r. oraz ataku rakietowego na Zagrzeb tegoż roku.

Prawnicy Perišicia złożyli apelację od wyroku pierwszej instancji, podważając wszystkie zarzuty zawarte w akcie oskarżenia stwierdzeniem, iż wspierania wojsk bośniackich i chorwackich Serbów nie można utożsamiać z przyczynianiem się do zbrodni wojennych. Prokuratura natomiast nie złożyła odwołania, uznając tym samym, iż ogłoszony wyrok jest odpowiedni. Było to pierwsze orzeczenie Trybunału, w którym o zbrodnie wojenne dokonane w BiH oskarżono urzędnika Federalnej Republiki Jugosławii.

Pierwszy akt oskarżenia przeciwko Perišiciowi został złożony w lutym 2005 roku, a upubliczniony 7 marca, kiedy to Perišić dobrowolnie się poddał i trafił pod jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii. Proces przeciwko generałowi rozpoczął się 2 października 2008 roku.

Źródło: sutra.ba, klix.ba

About Zuzanna Głowacka

Absolwentka gdańskiej slawistyki, wciąż próbuje się zmusić do zakończenia magisterskiej przygody z europeistyką. Zajmuje się tłumaczeniami i współczesną literaturą bośniacką. Aktualnie mieszka i studiuje w Sarajewie.
KOMENTARZE