Home / Przegląd gospodarczy / Turcja: 5 – 11 marca 2012 r.

Turcja: 5 – 11 marca 2012 r.

11 marca 2012 r.

Turcja drugim największym producentem miodu na świecie

Zbiory z ponad 5 mln uli sięgają 83 tys. ton miodu. Z jednego ula zbiera się średnio 15-17 kg miodu. W Turcji ważniejszymi roślinami miododajnymi są kwiaty tymianka, kasztanów, traganka, cytrusów, słonecznika, bawełny. Najwięcej eksportuje się miodu sosnowego pozyskiwanego w południowo-zachodniej części kraju. Od 2008 r. tureckie Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Hodowli systematycznie zachęca przedsiębiorców do lokowania  biznesu w pszczelarstwie dofinansowując i wspierając ich szeroką gamą funduszy inwestycyjnych. W 2011 r. ministerstwo przeznaczyło dla tureckich pszczelarzy prawie 20 mln USD. (zaman.com.tr)

 

10 marca 2012 r.

Minister finansów ocenia gospodarkę Turcji

Turcja w ostatniej dekadzie osiągnęła relatywnie wysokie tempo wzrostu gospodarczego, uzdrowiła budżet i sektor bankowy. Ze swym potencjałem ekonomicznym zajmuje 6 miejsce w Europie. Średni wzrost gospodarczy Turcji wynosi 5,2 proc., a poziom PKB na głowę mieszkańca oblicza się średnio na 10,4 tys. USD. Dobra koniunktura sprzyja również poprawie sytuacji na rynku pracy, stopa bezrobocia spadła do najniższego od 10 lat poziomu. Deficyt budżetowy spadł do 3,3 proc., a dług publiczny poniżej 40 proc., oświadczył minister finansów M. Şimşek. (cumhuriyet.com.tr)

 

9 marca 2012 r.

Indeks cen mieszkań wzrósł o 11, 34 proc.

Indeks cen transakcyjnych mieszkań w grudniu 2011 r. wyniósł 115,30 pkt., co w skali miesiąca oznacza 0,87 proc. wzrostu, podał Turecki Bank Centralny. W porównaniu rok do roku wzrost wskaźnika sięgnął 11,34 proc. Biorąc pod uwagę ceny mieszkań największych tureckich miast, w skali rocznej najbardziej wzrosły w Stambule (13,26 proc.) i w Izmirze (11,40 proc.), w Ankarze podwyższyły się o 9,26 proc. W ujęciu miesięcznym ceny mieszkań w Ankarze pozostały bez zmian, natomiast powiększyły się w Stambule i Izmirze.

 

8 marca 2012 r.

Wzrost produkcji przemysłowej

Według danych tureckiego GUS produkcja przemysłowa w styczniu 2012 r. była o 1,5 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2011 r. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie wyższym o 1,3 proc. niż w styczniu 2011 r. i o 3,1 proc. niżej w porównaniu z grudniem 2011 r. Najwyższy 9,6 proc. wzrost odnotowano w sektorze wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. Najszybciej spadła sprzedaż przedsiębiorstw wydobywających węgiel kamienny i brunatny 2,2 proc.

(ekonomi.haberturk.com)

 

7 marca 2012 r.

Przybywa zatrudnionych w budownictwie

Z danych tureckiego GUS wynika, że w 12-miesięcznym okresie do IV kwartału 2011 r. zatrudnienie w budownictwie wzrosło o 0,8 proc. Zatrudnienie w budownictwie mieszkaniowym wzrosło o 3 proc., natomiast w budownictwie infrastrukturalnym odnotowano 1,9 procentowy spadek. Przepracowano o 0,2 proc. godzin więcej niż w 2010 r.

(aa.com.tr)

 

Nowa emisja obligacji Skarbu Państwa

Od 7 marca 2012 r. na rynku papierów dłużnych ukazały się wyemitowane i zagwarantowane przez Skarb Państwa 10 letnie obligacje o zmiennym kuponie indeksowane wskaźnikiem (CPI) oraz 2 letnie obligacje o stałym kuponie o łącznej wartości 4,7 mld TL. Emisja ma charakter publiczny i zostanie przeprowadzona w ramach otwartego programu wyprzedaży papierów wartościowych na rynku krajowym. (hsbc.com.tr)

 

5 marca 2012 r.

Inflacja pozostaje na wysokim poziomie

Ceny detaliczne (CPI) wzrosły w lutym 2012 r. o 0,56 proc. W tym samym okresie ceny przemysłowe (PPI) zmalały o 0,09 proc., podał turecki GUS. W ujęciu rocznym wzrost cen (CPI) w Turcji ukształtował się na poziomie 10,43 proc., natomiast ceny (PPI) wzrosły o 9,15 proc. W lutym 2012 r. największy wzrost zanotowano na ceny żywności i napojów bezalkoholowych (o 2,08 proc.) i artykuły gospodarstwa domowego i wyposażenia wnętrz (o 1,04 proc.). Najbardziej spadły ceny odzieży i obuwia (o 4,07 proc.), nie zmieniły się ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Licząc w skali roku najbardziej podrożały napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 18,51 proc.) oraz inne usługi i towary konsumpcyjne (o 17,10 proc.). (haberimport.com)

 

Chińskie wagony metra w Ankarze

Chińska firma kolejowa CSR Electric Locomotive Co. składając najniższą ofertą wygrała przetarg na dostarczenie nowych składów metra do Ankary. CSR zaopatrzy Ankarę w 324 wagony warte przeszło 391 mln USD. Podstawowym kryterium wyboru oferty była cena. Propozycje dwóch pozostałych oferentów, hiszpańskiej firmy CAF (322 mln EUR)  i koreańskiej Hyundai Rotem (511 mln USD) okazały sie zbyt wygórowane. Nowe składy metra będą obsługiwać linie Kızılay-Çayyolu i Batıkent-Sincan, czyli dwa nowobudowane odcinki ankarskiego metra, których uruchomienie przewiduje się na koniec 2013 r.

Pierwsza dostawa wagonów przewidziana jest w IV kwartale 2013 r., a ostatnia w III kwartale 2015 r. (aa.com.tr)

About Dorota Mikolajczyk

KOMENTARZE