Home / Polityka / Prawo / Turcja: Cemil Çiçek ubolewa nad końcem niezależności tureckiego sądownictwa.
cemilcicek

Turcja: Cemil Çiçek ubolewa nad końcem niezależności tureckiego sądownictwa.

Przewodniczący tureckiego parlamentu, Cemil Çiçek, wyraźnie odniósł się do trwającego konfliktu między sądownictwem a władzą wykonawczą, która rozgorzała w ramach walki między rządem a Ruchem Hizmet. Według niego  artykuł 138 Konstytucji nie funkcjonuje w prawie, a najlepszym rozwiązaniem byłoby wykreślenie go z ustawy zasadniczej.

W dniu 3 stycznia 2014 roku odbyła się konferencja prasowa, której tematem było niezależne sądownictwo. „Istnieje pojęcie martwych przepisów, czyli przepisów, które nie są wykonywane, nawet jeśli są obowiązujące. Jednym z nich jest art. 138 Konstytucji”, powiedział Çiçek.

Artykuł, o którym mówił polityk brzmi następująco:

„Sędziowie są niezależni w wykonywaniu swoich obowiązków, powinni wydawać wyroki zgodnie z Konstytucją, ustawami i ich osobistym przekonaniem zgodnym z prawem. Żaden organ, władza, urząd lub jednostka nie może wydawać rozkazów lub instrukcji sądom i sędziom w odniesieniu do wykonywania władzy [sądowej], wysyłać do nich okólników, wydawać zalecenia lub sugestie. Żadne pytania nie powinny być zadawane, nie powinny odbywać się żadne debaty, nie powinno się składać jakichkolwiek oświadczeń przed Zgromadzeniem Ustawodawczym odnoszące się do wykonywania władzy sądowej dotyczącej sprawy w ramach procesu. Organy władzy ustawodawczej i wykonawczej powinny stosować się do decyzji [wyroków] sądu; organy te oraz administracja pod żadnym względem nie mogą zmieniać tych decyzji ani opóźniać ich wykonanie.” *

Debata nad problemem wybuchła w zeszłym tygodniu, po tym jak po Najwyższa Rada Sędziów i Prokuratorów (HSYK) podkreśliła niekonstytucyjność rządowego dekretu, pomimo że dekret trafił już do Rady Państwa. Rada Państwa zawiesiła wykonanie dekretu, co spowodowało ostrą reakcję ze strony rządu, twierdząc, że HSYK naruszył artykuł 138.

„Na Boga, powiedz mi, czy ten artykuł funkcjonuje dzisiaj. Ten artykuł przez długi czas nie został implementowany, bo naciskano na sprawę z dwóch, totalnie różnych od siebie stron”, ubolewał Çiçek.

Język pokoju i braterstwa

Cemil Çiçek zwrócił także uwagę na trwającą walkę pomiędzy Partią Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) a społecznością Fethullaha Gülena – lub Ruchu Hizmet – i wezwał wszystkie strony do przyjęcia języka pokoju i braterstwa oraz do przestrzegania zasady podziału władzy, aby uniknąć jurysdykcyjnego konfliktu.

Mimo, że jest to bardzo ważne, używamy w polityce problematycznego języka”, powiedział dziennikarzom. Z jednej strony, wszyscy mówią o potrzebie jedności i integralności. Zjednoczeni stoimy, podzieleni upadniemy. Wszyscy używaliśmy pojęcia „wewnętrznych uprawnień-zewnętrznych uprawnień” przeciwko naszej jedności. Ale trzeba też zaakceptować język używamy wobec siebie ma ogromne skutki pogorszenia naszej jedności, co utrudnia dialog i wzajemne zrozumienie. Dlatego potrzebujemy języka pokoju i braterstwa w 2014 r., jak bolesne doświadczenia minionego dyktatu.”

Każda instytucja powinna skupić się na sobie

Çiçek powiedział, że Turcja była jednym z najbardziej znanych światowych przykładów krajów zaangażowanych w debatę dotyczącą sądownictwa, mimo że ma konstytucję i zbiór zasad. Jednocześnie wezwał władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą, aby pozostały w granicach swoich kompetencji i unikały ingerowania nawzajem w swoje kompetencje. „Rok 2014 będzie ważnym rokiem dla Turcji z różnych powodów. Życzę sobie, aby był to rok spokoju i komfortu, to niezwykle ważne dla wszystkich. Ingerencja władz we wzajemne kompetencje przyniesie wiele trudności” podkreślił polityk.

Korupcja – problem społeczny i polityczny – trójkąt diabła

Çiçek zwrócił uwagę na problem korupcji, ale ominął głośną ostatnio aferę korupcyjną. „Korupcja to przewlekła choroba. Niszczy wartości społeczne, niszczy państwo i zasady, a tym samym głęboko niszczy poczucie sprawiedliwości. Ma trzy widełki: polityka, biurokracja i świata biznesu – trójkąt diabła. Nawet jeżeli jedynie kilka osób jest uwikłanych, wszystkie instytucje mogą zostać skażone. Walka z korupcją jest walką społeczną. To nie jest sezonowa walka. I to nie tylko walka z wymiarem sprawiedliwości.” Wezwał on naród do podjęcia działań, aby pokazać, że ich czyny nie są aprobowane.

„Pozycja Turcji [w indeksie przejrzystości, transparentności] wzrosła z miejsca 65 do 53. To ważne, ale pokazuje, że istnieją wciąż 52 kraje, które są o wiele lepsze niż my. Postawmy sobie cel: Turcja w pierwszej dziesiątce do roku 2023.”

 * tłumaczenie własne, art. 138 Konstytucji Republiki Tureckiej w oryginale brzmi:

Judges shall be independent in the discharge of their duties; they shall give judgment in accordance with the Constitution, laws, and their personal conviction in conformity with the law. No organ, authority, office or individual may give orders or instructions to courts or judges relating to the exercise of judicial power, send them circulars, or make recommendations or suggestions. No questions shall be asked, debates held, or statements made in the Legislative Assembly relating to the exercise of judicial power concerning a case under trial. Legislative and executive organs and the administration shall comply with court decisions; these organs and the administration shall neither alter them in any respect, nor delay their execution.”

Źródło: hurriyetdailynews.com

About Agata Michalewicz

KOMENTARZE