Home / Bałkany / Grecja / Turcja: Cypryjskie rozmowy
Greek Foreign Minister visits Turkey

Turcja: Cypryjskie rozmowy

Rozmowy zmierzające do rozwiązania cypryjskiego problemu pomiędzy Turkami a Grekami, zgodnie ze słowami tureckiego ministra spraw zagranicznych Ahmeta Davutoğlu, zbliżają się do punktu zwrotnego. Co więcej, polityk nie miał na myśli częściowego rozwiązania problemu, lecz całościowe. Zgodnie z opinią ministra, Cypr jest już w takim położeniu, że od tego momentu albo Grecy wykażą wolę polityczną w kierunku znalezienia wspólnego rozwiązania lub po prostu powiedzą, że to nie nastąpi. Davutoğlu  uważa, że ONZ jest w podobnej sytuacji co Grecja.

Davutoğlu uczestniczył w serii spotkań podczas pobytu w Atenach, w tym odbył rozmowy z greckim premierem Antoniosem Samarasem i greckim ministrem spraw zagranicznych Evangelosem Venizelosem. Wizyta związana była z nasiloną ostatnio inicjatywą Cypru w sprawie uregulowania problemu z turecką częścią wyspy – Turecką Republiką Cypru Północnego, która nie jest uznawana przez państwa i organizacje międzynarodowe. Grecki plan otrzymał poparcie ze strony Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz ONZ.

Davutoğlu po rozmowach telefonicznych z 10 grudnia, z jego amerykańskim i brytyjskim ministrem spraw zagranicznych, odpowiednio Johnem Kerry i Williamem Hague, w celu omówienia rozwoju sytuacji w odniesieniu do Cypru przed jego wizytą w Atenach, oznajmił, że obecnie Turcja i Grecja próbują wypracować wspólną pozycję, jednak w negocjacje zostały zaangażowane Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. [Grecja i Turcja] pracują nad tekstem, który odzwierciedla podsumowanie wszystkich poprzednich negocjacji. Prawdopodobnie w ciągu kilku dni nastąpią zmiany dotyczące spisanych treści podczas tych negocjacji. Następnie, tak jak zostało to uzgodnione w Nowym Jorku, greccy negocjatorzy mogą przyjechać do Turcji, a nasi do Grecji.”

Cypryjscy Turcy i Grecy od trzech miesięcy próbują wypracować wspólne stanowisko, które ma być warunkiem do rozpoczęcia negocjacji.  Naleganie greckiego Cypru na uruchomienie kilku bardzo istotnych i kluczowych aspektów potencjalnej ugody do planu opóźni umowę, ale obie strony były w stanie zawęzić zakres roszczeń, który je poróżnia.

Priorytetem rozmów było wypracowanie stanowiska dotyczącego obywatelstwa cypryjskiego, międzynarodowej reprezentacji i suwerenności.* Kwestie te są kluczowe dla Greków. Z kolei Turkom zależy, aby ustalić konkretny harmonogram, który określi ramy czasowe rozmów, w celu uniknięcia „otwartego zakończenia”, czyli tak naprawdę prowadzenia negocjacji przez czas nieokreślony. Jednak Cypryjscy Grecy nie mają zamiaru w jakikolwiek sposób ograniczać rozmów, tym bardziej czasowo.

Problem cypryjski trwa już wiele lat, a jego początki sięgają aż XVI wieku, kiedy to Turcy podbili wyspę. W 1960 roku Cypr uzyskał niepodległość (chodzi oczywiście o Cypr pod greckim panowaniem). W 1963 nastał początek krwawych starć między cypryjskimi Grekami i  Turkami. W 1999 r. rozpoczęły się negocjacje pod egidą ONZ, mające doprowadzić do ponownego zjednoczenia wyspy.

*Kwestia wspólnej reprezentacji jest szczególnie istotna, bo Cypr od wielu lat podzielony jest pomiędzy Greków i Turków. Problem stanowi Turecka Republika Cypru Północnego, uznana jedynie przez Turcję, dzięki pomocy której Cypr Północny funkcjonuje politycznie i ekonomicznie. W 2004 przeprowadzono referendum w sprawie zjednoczenia wyspy i akceptacji planu Annana, czyli zjednoczenia. Plan odrzucony został przez Cypryjskich Greków. Z kolei Republika Cypryjska od 1 maja 2004 roku jest członkiem Unii Europejskiej.

Źródło: hurriyetdailynews.com

 

About Agata Michalewicz

KOMENTARZE