Home / Gospodarka / Turcja: Czas trudnych decyzji

Turcja: Czas trudnych decyzji

Podczas szczytu G-20, który odbył się 20 lutego w Moskwie turecki wicepremier Ali Baban powiedział, że Turcja powinna skorzystać ze spokojniejszej atmosfery gospodarczej poprzez podjęcie niezbędnych decyzji, zamiast być wprowadzanym w błąd. „Nadszedł czas dla osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji, aby skorzystać z tej spokojniejszej atmosfery  i dokonać niezbędnych, ale trudnych decyzji” – dodał polityk.

Powiedział też, że amerykański Federalny Bank Rezerw (Federal Reserve Bank) i Europejski Bank Centralny przekonały rynki finansowe o tym, że nie pozwolą swoim państwom na bankructwo. Próbowały skonsolidować własne banki, ale muszą wprowadzić w życie strukturalne reformy działania. Babcan stwierdził, że jeśli podstawowe problemy nie zostaną rozwiązane, rynki mogą zacząć mieć obawy, a taka sytuacja może się zdarzyć bardzo szybko, jednocześnie dodając, że obecny spokój to dogodna sytuacja, aby wykorzystać  ją w kontekście natychmiastowego działania i wprowadzenia zmian.

 „Średnioterminowe polityki, które będą prowadzone przez państwa, dają lepsze rezultaty, niż niepewność” – podsumował. Powiedział również, że konsumenci unikali nadmiernych wydatków, a spółki unikały dokonywania inwestycji. Spowodowane to było wątpliwościami, co do przyszłości gospodarczej poszczególnych państw.

Według Babacana państwa powinny skupić się na rozwoju, który jest napędzany przez wydatki sektora prywatnego i inwestycję, zamiast na wydatkach publicznych. Obrady odbywać się będą za zamkniętymi drzwiami, ale prezentacja  wspólnego stanowiska i   zasady, które będą realizowane zostana podane do informacji publicznej.

Chociaż ministrowie finansów i prezesi banków centralnych uczestniczący w szczycie G-20  mogą obiecać niebezpośrednią dewaluację walut, nie mogą mieć żadnych gwarancji na sukces, podczas gdy banki centralne pompują pieniądze w gospodarkę, aby ponownie pobudzić wzrost.

Babacan powiedział, że państwa strefy euro, obecnego centrum kryzysu gospodarczego, podjęły istotne kroki w celu osiągnięcia finansowej jedności systemu bankowego dzięki odważnym decyzjom Europejskiego Banku Centralnego.

Zauważył jednak, że przewidywanie, kiedy polityka monetarna ulegnie normalizacji miało, kapitalne znaczenie podczas spotkania w Moskiwe, zwracając uwagę, że rozwiązania przyjęte przez banki byłyby w przeciwnym razie nie do utrzymania, powodując zaniepokojenie na rynkach finansowych.

Źródło: hurriyetdailynews.com

About Agata Michalewicz

KOMENTARZE