Home / Gospodarka / Infrastruktura / Turcja: Konieczność ubezpieczenia od skutków trzęsienia ziemi

Turcja: Konieczność ubezpieczenia od skutków trzęsienia ziemi

Zgodnie z nowym prawem, mieszkańcy nie uiszczający przymusowego ubezpieczenia od trzęsienia ziemi, nie będą mieli w swych lokalach mieszkalnych podłączonych mediów elektrycznych, gazowych oraz wody. W początkach maja parlament turecki przyjął ustawę o ubezpieczeniu lokali na wypadek klęsk żywiołowych. Tym samym po 12 latach od zapoczątkowania idei przymusowego ubezpieczenia od zniszczeń trzęsienia ziemi, stanie się ona rzeczywistością prawną. Nowe prawo zacznie obowiązywać od sierpnia bieżącego roku.

Do tej pory przymusowe ubezpieczenie od skutków trzęsienia ziemi obowiązywało tylko prywatne budownictwo mieszkalne. Nowe prawo będzie zmuszało także mieszkańców spółdzielczych lokali do uiszczania opłat ubezpieczenia. W przeciwnym razie do mieszkań nie będą doprowadzone media typu gaz, prąd i bieżąca woda. Niepłacący ubezpieczenia nie będą mogli także skorzystać, w razie trzęsieniem ziemi, z państwowych kredytów pomocowych na odbudowę.

Selamet Yazıcı, prezes zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń od Skutków Klęsk Żywiołowych (DASK) podkreśla, że nowe prawo wprowadzi możliwość kontroli dla abonamentów wymienionych mediów, jako części umów kredytowych, związanych z budową prywatnych i spółdzielczych lokali mieszkalnych. Zapewnia, że ubezpieczenia DASK obejmą także potencjalne zniszczenia od klęsk, jakie zazwyczaj nie są wymieniane jednocześnie w umowach w innymi ubezpieczycielami, tj. skutki powodzi, obciążenia śniegiem, zniszczenia przez burze i inne, tak, aby klientów DASK obejmowało ubezpieczenie od skutków wszelkich klęsk żywiołowych.

Prezes Yazıcı informuje, że zmiany ubezpieczeniowe od skutków trzęsienia ziemi będą musiały być wprowadzone nie tylko w nowo powstających lokalach, ale także w istniejących. Będzie to złożony proces prawny, ponieważ uwzględni zarówno właścicieli lokali, jak i najemców.

Obecnie od skutków trzęsienia ziemi ubezpieczonych jest ok. 3,8 miliona lokali mieszkalnych. Przewiduje się, że w najbliższych 5 latach liczba ta wzrośnie do 10 milionów.

Źródła: cnnturk.com, ntvmsnbc.com

About Julia Krajcarz

KOMENTARZE