Home / Gospodarka / Energetyka / Turcja: Kredyt z Banku Światowego

Turcja: Kredyt z Banku Światowego

Podsekretariat Skarbu przy Gabinecie Prezesa Rady Ministrów oraz Bank Światowy sfinalizowały podpisanie umowy, dotyczącej kredytu dla Turcji udzielonego przez Bank w wysokości 455 milionów 400 tysięcy euro. O strategii Banku Światowego wobec Turcji i przewidywanych kwotach kredytu już pisaliśmy (Bank  Światowy wyznaczył strategię dla Turcji).

Na stronie internetowej Podsekretariatu pojawiły się linki do dokumentu, przedstawionego w języku tureckim i angielskim, informującego o trzech, szeroko pojętych obszarach gospodarki, które będą wspomagane, nadzorowane i unowocześniane dzięki pozyskanym środkom. Będzie to przemysł energetyczny, zrównoważona eksploatacja środowiska oraz zmiany klimatyczne.

Kredyt w takiej wysokości został przyznany Turcji w czasie głosowania Rady Wykonawczej Banku w dniu 27 marca 2012 roku. Porozumienie zostało podpisane przez obie strony 6 kwietnia.

Warunku umowy precyzują, iż kredyt został przyznany na 15 lat i 6 miesięcy, z tym, że spłata rozpocznie się po upływie pierwszych 8 lat.

Źródła: cnnturk.com, ebmhaber.com, hazine.gov.tr

About Julia Krajcarz

KOMENTARZE