Home / Gospodarka / Energetyka / Turcja: Możliwe podwyżki cen energii

Turcja: Możliwe podwyżki cen energii

W związku z wchodzącymi w życie od 1 kwietnia 2012 roku nowymi taryfami energii elektrycznej, w najbliższym tygodnia zostaną ogłoszone nowe regulacje cenowe.

Eksperci sugerują konieczność podwyżki cen energii elektrycznej w wysokości ok. 7-10 %, jednak turecki Urząd Regulacji Energetyki (EPDK) oficjalne ogłosi wysokość taryf 28 marca. Państwowe przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i przetwarzaniem energii elektrycznej, gazu ziemnego i węgla kamiennego (KİT) podadzą wówczas wysokości taryf, obliczone w stosunku do kursu walut, światowych cen ropy naftowej oraz inflacji. Wcześniejsze podwyżki cen gazu oraz częste w ostatnich tygodniach zmiany kursu walut wpłynęły na konieczność zmiany cen energii elektrycznej.

W czasie planowanego spotkania, w którym wezmą udział przedstawiciele Tureckiej Korporacji Produkcji Energii Elektrycznej (TETAŞ), Podsekretariatu Skarbu przy gabinecie Prezesa Rady Ministrów oraz państwowych przedsiębiorstw KİT, TETAŞ przedstawi konieczność podwyższenia cen energii prawdopodobnie o 10%. Przedstawiciele prywatnych przedsiębiorstw produkujących energię, zrzeszeni w tzw. giełdzie elektrycznej, sugerują konieczność podwyżek o co najmniej 3 %, tłumacząc je kryzysem gazowym z ubiegłej zimy. Po spotkaniu i podjęciu decyzji TETAŞ przedstawi w urzędzie EPDK sugerowane nowe taryfy. Podsekretariat Skarbu, po zapoznaniu się z wysokością nakładów poniesionych przez przedsiębiorstwa energetyczne, wraz z ministrem energii i zasobów naturalnych, podejmie decyzje czy od 1 kwietnia, czasowo na okres 3 miesięcy, zostaną zmienione taryfy i ceny energii elektrycznej.

Prezes Stowarzyszenia Producentów Energii, Önder Karaduman, zaznaczył, że aż 51 % energii elektrycznej pochodzi z przetworzenia gazu ziemnego, co daje wysokość produkcji o mocy 16 tysięcy 300 megawatów. Wyjątkowo trudne warunki pogodowe w czasie ubiegłej zimy nie pozwoliły na większy przesył gazu do Turcji z sąsiednich krajów. Firmy zajmujące się przesyłem energii pochodzącej z gazu, w obliczu większych obciążeń dostarczania energii w obrębie kraju, zażądały zmian wysokości taryf energii i ich cen. Dlatego podwyżki cen energii są nieuniknione.

Źródło: hurriyet.com, internethaber.com

 

About Julia Krajcarz

KOMENTARZE