Home / Gospodarka / Turcja: Niemal połowa zatrudnionych spędza w pracy ponad 50 godz. tygodniowo
Raport OECD - birgun.net

Turcja: Niemal połowa zatrudnionych spędza w pracy ponad 50 godz. tygodniowo

Według najnowszych badań przeprowadzonych pośród wszystkich krajów członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i opublikowanych w raporcie „How’s Life? 2013”, Turcja jest krajem o najdłuższym tygodniowym czasie pracy pracowników, a prawie połowa pracuje regularnie ponad 50 godz. w tygodniu. Dla porównania w Holandii, Szwecji i Danii odsetek osób pracujących powyżej 50 godz. w tygodniu wynosi zaledwie 1 proc.

Spadek zadowolenia z jakości życia jest szczególnie widoczny zwłaszcza w strefie euro, czyli w krajach najbardziej dotkniętych kryzysem. W latach 2007-2012 największy spadek odnotowano w Grecji – o ponad 20 proc., w Hiszpanii o 12 proc. i we Włoszech o 10 proc. W Turcji zadowolenie z życia w tym samym okresie spadło o 5 proc. Również sieć wsparcia społecznego w Turcji jest na bardzo niskim poziomie. Z raportu wynika, że zadowolenie z życia zmniejsza się wraz z rosnącym bezrobociem.

Chociaż Turcja przyciąga uwagę jako kraj z najbardziej krytycznych danych, raport „How’s Life? 2013” przedstawił także pozytywne informacje dotyczące warunków zatrudnienia. Turcja jest liderem spośród wszystkich członków OECD, w którym pomimo kryzysu udało się zapewnić równość dochodów, wynika z przedstawionego przez organizację raportu. Jednocześnie w latach 2009-2011 największa liczba osób otrzymała stałe zatrudnienie – 14 proc., chociaż w ciągu ostatnich 20 lat zatrudnienie ogółem w Turcji spadło.

Raport „How’s Life” próbuje policzyć koszty społeczne kryzysu finansowego na świecie. Raport ustala pozycję krajów na podstawie szeregu kryteriów, zaczynając od warunków mieszkaniowych i zdrowotnych, a kończąc na przestępczości i zaangażowaniu społecznym. W ciągu ostatnich 20 lat w krajach członkowskich OECD zostały dokonane istotne ulepszenia pod względem poprawy jakości życia, wciąż widać spore różnice zarówno pomiędzy państwami, jak i wewnątrz nich.

Źródło: dunya.com, birgun.net

About Katarzyna Glinko

Absolwentka politologii i stosunków międzynarodowych, stypendystka programu Socrates Erasmus w Turcji. Mieszkała w Stambule, gdzie studiowała Business & International Relations na İstanbul Kültür Üniversitesi. Miłośniczka dalekich i bliskich podróży, uwielbia odkrywać nowe miejsca, ale też wracać do tych ukochanych. Jest autorką przewodnika "Stambuł i europejska część Turcji".
KOMENTARZE