Home / Bałkany / Turcja / Turcja: Nieznaczny spadek eksportu w październiku

Turcja: Nieznaczny spadek eksportu w październiku

Według danych Zgromadzenia Eksporterów Turcji (TİM) w październiku nastąpił nieznaczny, wynoszący 0,2 %, spadek eksportu tureckich produktów, którego wartość wyniosła 11,78 miliarda dolarów. Jednocześnie podano, że w okresie od stycznia do października 2012 roku wartość eksportu wzrosła o 12 % i wyniosła 124,81 miliarda dolarów.

Najważniejszymi odbiorcami tureckich towarów w październiku były Niemcy (1 miliard 74 miliony dolarów), Irak (ponad 925 milionów dolarów) oraz Wielka Brytania (ponad 705 miliona dolarów).

Najwięcej wyeksportowano produktów przemysłu chemicznego i wartość ta wyniosła ogółem 1 miliard 665 miliony dolarów. Eksport chemikaliów to 14,05 % wszystkich wyeksportowanych produktów. W stosunku do października 2011 roku wartość eksportu wyrobów chemicznych wzrosła aż o 23,31 %.

Drugą w kolejności grupą eksportową były wyroby sektora samochodowego, której wartość wyniosła 1 miliard 635 milionów dolarów i niestety zanotowano tu spadek wartości, w porównaniu z poprzednim miesiącem, o 7,33 %.

Kolejno uplasował się sektor metalowy z wartością eksportu 1 miliarda 355 milionów dolarów, odzieżowy – z wartością 1 miliarda 289 milionów, elektroniczny – 989 miliarda dolarów.

Eksport z sektora rolniczego w październiku bieżącego roku, w stosunku do tego samego miesiąca poprzedniego roku, zmniejszył się o 3,43 % i jego wartość wyniosła 1 miliard 704 miliony dolarów. Eksport z sektora wydobywczego zwiększył się o 1,76 %, a przemysłu o 0,31 %.

Minister ds. ekonomii, Zafer Çağlayan, oznajmił, że jest zadowolony z nowo zdobytych przez tureckich eksporterów rynków zbytu. Dodał, że bardzo cieszy go szczególny wzrost eksportu do Brazylii, największy w całej tureckiej historii eksportu do tego kraju. Intencją tureckich eksporterów będzie nie tylko utrzymanie obecnego poziomu, ale przede wszystkim dalsze zwiększanie wartości eksportu.

Źródła: ntvmsnbc.com, finanshaber.mynet.com

About Julia Krajcarz

KOMENTARZE