Home / Polityka / Turcja: Nowe regulacje wizowe dla cudzoziemców

Turcja: Nowe regulacje wizowe dla cudzoziemców

Od 1 lutego 2012 r. będą obowiązywać nowe przepisy regulujące okres maksymalnego dozwolonego pobytu cudzoziemców na terytorium Turcji.
Zgodnie z nowym zapisem ustawy o cudzoziemcach na przejściach granicznych Republiki Turcji, tak jak dotychczas będzie wydawana wielokrotna wiza turystyczna w formie naklejki, uprawniająca do pobytu nie przekraczającego łącznie 90 dni w ciągu 180 dni jej ważności (licząc od daty pierwszego wjazdu). Cudzoziemiec będzie zobowiązany opuścić terytorium Republiki Turcji przed upływem okresu ważności wizy, a na kolejną wizę turystyczną będzie mógł liczyć dopiero po upływie 90 dni od daty ostatniego wyjazdu. Nowe regulacje nie dotyczą cudzoziemców posiadających ważne dokumenty uprawniające do pobytu w celach innych niż turystyczny.
Zmiany w zakresie regulacji wizowych mają przede wszystkim na celu likwidację czarnego rynku pracy w sektorze turystycznym i usługowo-handlowym. Z roku na rok zwiększa się liczba cudzoziemców -udających turystów zatrudnianych do pracy na wizie turystycznej.
Nałożenie nowych restrykcji uniemożliwi również wielu prawdziwym turystom zachowania ciągłości pobytu turystycznego i tym samym wydłużenia wakacji na cały sezon letni. Do tej pory wielu cudzoziemców cieszyło się długim pobytem w słonecznym kraju, ponieważ wystarczyło opuścić granice Turcji na jeden dzień, aby móc otrzymać kolejną wizę turystyczną na następne 90 dni.
W tureckim Ministerstwie Turystyki i Kultury trwają dyskusje nad potrzebą dopracowania nowego zapisu tak, aby nie odstraszyć prawdziwych turystów odwiedzających nadmorskie kurorty. Zmiany prawne szczególnie martwią cudzoziemców, którzy nabyli nieruchomości z nadzieją na dłuższy niż tylko trzymiesięczny pobyt w Turcji.

Tekst i zdjęcie: turizmgazetesi.com, tłum. i red. Dorota Mikołajczyk

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE