Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / Turcja: Nowy system bodźców inwestycyjnych

Turcja: Nowy system bodźców inwestycyjnych

Zgodnie z nową polityką gospodarczą Turcji, zmniejszenie deficytu budżetowego i zredukowanie zależności importowej poprzez zwiększanie produktywności kraju to podstawowe założenia nowego systemu zachęt inwestycyjnych. Modyfikacja systemu posłuży przyciąganiu inwestycji do wyznaczonych sektorów oraz podniesieniu zdolności technologicznych i wytwórczych krajowych producentów.

Społeczno-gospodarcza mapa Turcji została podzielna na 6 regionów. Na maksymalne wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy planujący swoje inwestycje w południowej i południowo-wschodniej Turcji, zwłaszcza ci inwestorzy, którzy zakładają-rozkręcają biznes, koncentrują się na projektach wspierających wspólność regionalną, planują inwestycje na wielką skalę oraz są zainteresowani strategicznymi inwestycjami infrastrukturalnymi. W ramach wdrażania nowego systemu zachęt przewiduje się ulepszanie systemu edukacji, intensywny i dynamiczny rozwój branż przemysłowych zwłaszcza grup elektro-maszynowej i paliwowo-energetycznej. Formy wsparcia na jakie będą mogli liczyć inwestorzy to obniżki i ulgi podatkowe (zwolnienie z opłat celnych i VAT), zwrot podatku VAT, dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych, dopłaty do składek ZUS opłacanych przez pracodawców, koordynacja i pomoc w wyznaczaniu miejsc pod nowe inwestycje oraz przydział gruntu pod inwestycje z zasobów państwowych. System zachęt ma działać wstecz i objąć wsparciem tych, którzy rozpoczęli swoje inwestycje 1 stycznia 2012 r.

 

Źródło: ntvmsnbc.com

 

 

About Dorota Mikolajczyk

KOMENTARZE