Home / Gospodarka / Energetyka / Turcja: Porozumienie z Izraelem w kwestii współpracy energetycznej?

Turcja: Porozumienie z Izraelem w kwestii współpracy energetycznej?

birol

Główny ekonomista Międzynarodowej Agencji Energetycznej, Fatih Birol (z pochodzenia Turek), stwierdził, iż ze strony Izraela wobec Turcji należą się oficjalne przeprosiny za szereg zachowań uniemożliwiających porozumienie i współpracę, zarówno na szczeblu politycznym, jak i ekonomicznym. Dzięki temu byłoby możliwe odbudowanie przyjaznych relacji pomiędzy oboma krajami i przede wszystkim stworzenie wielopłaszczyznowej współpracy w sektorze energetycznym. Turcja liczyłaby przede wszystkim na rozważenie przez Izrael przesyłu surowców energetycznych. Współpraca turecko-izraelska sprawiłaby, że Turcja stałaby się ważnym graczem w przesyle surowców energetycznych na Bliskim Wschodzie.

Birol nakreślił 3 kierunki przesyłu surowców, ważne dla Turcji. Pierwszym z nich jest tworzenie analogicznych, dalszych dróg przesyłu surowców, jak już istniejący ropociąg Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC). Drugim kierunkiem jest przesył ropy z północnego Iraku. Trzecia możliwością jest przesył surowców z Izraela. Izrael może w obecnej chwili na 3 sposoby szukać dróg sprzedaży swoich surowców: albo skraplać gaz do postaci LNG, albo transportować statkami do Europy poprzez Grecję, z którą współpracuje w sektorze energetycznym albo sprzedawać swoje surowce właśnie przesyłając je przez terytorium Turcji do Europy. Fatih Birol zauważył, że ta ostatnio możliwość dla Izraela byłaby najkorzystniejsza ze względu na najniższe koszty przesyłu. Byłoby to najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem zarówno dla Izraela, jak i Turcji oraz docelowych odbiorców.

Dodatkowo przypomniał o pokładach gazu ziemnego w okolicach Cypru. Również i w tej kwestii można by nawiązać współpracę z korzyścią dla każdej z zainteresowanych stron.

Źródła: ntvmsnbc.com, ekonomi.milliyet.com.tr

About Julia Krajcarz

KOMENTARZE