Home / Polityka / Turcja: Prace nad ustawą o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet

Turcja: Prace nad ustawą o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tureckie Zgromadzenie Narodowe pracuje obecnie nad ustawami dotyczącymi kobiet i ich praw oraz ochrony rodziny. Trwają też dyskusje nad zmianą systemu kształcenia kobiet – proponowany obowiązkowy czas nauczania to 12 lat (4+4+4).

Dyskutowany projekt ustawy, dotyczący ochrony rodziny i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, proponuje przede wszystkim zaostrzenie kar dla osób stosujących przemoc wobec płci pięknej.  Przewiduje on także, że kobieta oraz jej dzieci, w takiej sytuacji objęte zostaną szeroką opieką, od ochrony osobistej, poprzez pomoc psychologa, do zapewnienia żłobka dzieciom. Projekt zakłada również udzielenie takim osobom tymczasowo pomocy materialnej. W momencie zagrożenia życia, ofierze przemocy (oraz jej rodzinie) zagwarantowana zostanie zmiana tożsamości. Osoby uznane za winne miałyby być kontrolowane za pomocą elektronicznej opaski lub bransoletki.  Jeśli mimo zakazu sądowego osoba stosująca przemoc zbliży się do miejsca zamieszkania ofiary, może trafić na 3 do 10 dni do więzienia.

Pomoc ofiarom przewidziana jest bez względu na stan cywilny. Nowa regulacja dopuszcza też zgłaszanie aktów przemocy przez osoby trzecie. Ofiary w razie potrzeby będą miały  zapewnioną opiekę nad dziećmi, by móc pracować.

Prace mają na celu poprawę sytuacji wykorzystywanych kobiet, ale regulacja ma bazować na równouprawnieniu kobiet i mężczyzn.

– Jeżeli o pomoc poprosi mężczyzna, na mocy tej ustawy, udzielimy mu jej – podkreśliła Minister ds. Rodziny i Polityki Socjalnej Fatma Şahin.

 

Źródło: haberturk.com, cnnturk.com

About Karolina Pedich

KOMENTARZE