Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / Turcja: Prognozy dla tureckiej liry

Turcja: Prognozy dla tureckiej liry

Aprecjacja tureckiej liry ulokuje ją wśród najmocniejszych walut świata w 2012 r. – oświadczył szef tureckiego banku centralnego Erdem Başçı podczas konferencji w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Bursie.
– W 2012 r. każdy zarobi na tureckiej lirze, zarówno tureccy jak i zagraniczni inwestorzy. Wypłacalność i płynność tureckiego rynku ułatwią pozyskiwanie krótkoterminowych aktywów finansowych.
Mimo dużych problemów europejskich banków i ryzyka odpływu finansowania przedsiębiorstw, Turcja świetnie poradzi sobie ze zdobyciem środków potrzebnych na planowane inwestycje, tym bardziej, że możliwości instrumentów finansowych nie ograniczają się jedynie do obszaru Europy.
Turecka lira będzie się umacniać, a w skali roku ma spore szanse na przebicie dolara. Realizacja aktywnego planu ograniczy i wydłuży stabilność inflacji, a już w pierwszym kwartale 2012 r. spodziewamy się jednocyfrowej inflacji. Jednoczesne finansowanie i wspieranie działalności tureckich eksporterów przez Eximbank przyczynią się do konsekwentnego wzrostu gospodarczego.
W Turcji odnotowuje się największy na świecie wzrost zatrudnienia. Większość przedsiębiorstw wykazuje się wysokim wskaźnikiem rentowności kapitału własnego, a w ślad za tym idą oczekiwane zyski. W 2012 r. stałe podnoszenie wydajności produkcyjnej zaspokoi wciąż rosnący popyt, który zrównoważy lub jedynie w małym stopniu przewyższy podaż – powiedział Erdem Başçı.

Tekst i zdjęcie: f5haber.com, tłum. i red. Dorota Mikołajczyk

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE