Home / Polityka / Prawo / Turcja: Projekt ustawy znosi szkoły przygotowawcze
Dershane - todayszaman.com

Turcja: Projekt ustawy znosi szkoły przygotowawcze

Projekt ustawy przewiduje zamknięcie wszystkich rodzajów szkół przygotowawczych, począwszy od roku szkolnego 2013/2014, a także nałożenie kary grzywny na te, które nadal będą funkcjonować.

Posunięcie to postrzegane jest jako ogromny cios dla wolnego rynku i istnieją obawy, że zamknięcie tych szkół zablokuje możliwość awansu w tureckim społeczeństwie. Ministerstwo Edukacji przygotowało projekt ustawy, wprowadzając tym samym znaczące zmiany w tureckim systemie edukacji. W sejmowych kuluarach mówi się, że projekt został przygotowany przez zespół pod kierownictwem podsekretarza w Ministerstwie, Yusufa Tekina.

Zgodnie z projektem, szkoły przygotowawcze będą miały 3 lata na przekształcenie się w szkoły prywatne. Obejmie je natomiast zakaz funkcjonowania jako ośrodki badawcze. Jeżeli przekształcenie nie będzie mieć miejsca, szkoły przygotowawcze zostaną zamknięte na mocy ustawy. Co więcej, przewidziano grzywny w wysokości od 500 tys. TRY aż do 1 mln TRY za niezastosowanie się do ustawowego nakazu. Projekt zawiera również artykuł, który stanowi, że nauczyciele ze szkół przygotowawczych będą mogli zarejestrować się w Ministerstwie Edukacji w celu bycia zatrudnionym w publicznych szkołach bez potrzeby zdawania Państwowego Egzaminu Doboru Kadry (KPSS) – państwowy egzamin dopuszczający do pracy (zatrudnienia) w państwowych instytucjach.

Debata nad wyeliminowaniem szkół przygotowawczych (tzw. dershane – specjalistyczna szkoła, która szkoli swoich uczniów, aby spełnić konkretne cele, najczęściej by przygotować do egzaminów wstępnych do szkół wyższych i uniwersytetów. Angielska nazwa pochodzi od „wkuwania”, cramming, czyli ciężkiej nauki lub nauki dużej ilość materiału poznawanej w krótkim czasie) nie jest nowym tematem w Turcji. Urzędnicy państwowi wcześniej wspominali o planach ich likwidacji, ale słowa nie były poparte żadnymi działaniami Nauczyciele twierdzą, że likwidacja dershane może wyglądać jak ulga, którą odczują rodzice, ale taki plan budzi wiele wątpliwości i pytań.

Projekt ustawy wymienia również korzyści wynikające z przekształcenia. Przykładowo, zreformowanym szkołom przygotowawczym przyznane zostanie najniższa stawka na energię elektryczną, gaz ziemny i wodę. Będą one mieć pierwszeństwo do usług infrastrukturalnych, 70 % składek ubezpieczeniowych dla pracowników szkół będzie opłacana przez państwo przez okres pierwszych 3 lat. Co więcej, szkoły te będą zwolnione z 80 % obowiązującego podatku dochodowego.

Studenci płacą za uczęszczanie do szkół przygotowawczych, aby zapewnić sobie dodatkowe lekcje, poza zwykłym szkolnym programem nauczania. W większości szkół jest 40 godzin zajęć tygodniowo, podczas gdy dershane oferują około 15 do 20 godzin zajęć tygodniowo. W Turcji większość uczniów gimnazjów i szkół uczestniczy w takich kursach w celu przygotowywania się do egzaminów, które decydują, do jakich szkół średnich i uczelni wyższych dostaną się. Dodatkowo, opłacenie takiej szkoły to czasami dla rodziców ogromne obciążenie, nawet dla rodzin klasy średniej. Decydują się one zazwyczaj obniżyć koszty życia i zaoszczędzić pieniądze, tak aby ich dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach.

Kolejna istotna zmiana w projekcie ustawy przewiduje zniesienie kontroli organów decyzyjnych Kuratorium Oświaty i Dyscypliny (TTK).  Jeśli projekt ustawy wejdzie w życie, TTK będzie funkcjonować tylko jako organ doradczy.

Źródło: todayszaman.com

About Agata Michalewicz

KOMENTARZE