Home / Gospodarka / Energetyka / Turcja: Rekordowo niskie wydobycie węgla kamiennego

Turcja: Rekordowo niskie wydobycie węgla kamiennego

komur

Związek Węgla Kamiennego Turcji (TTK) podał, iż wydobycie węgla w 2012 roku było najniższe w ciągu ostatnich 13 lat. W minionym roku łącznie z tureckich kopalni zrzeszonych w związku wydobyto 1 milion 457 tysięcy 97 ton surowca.

Łącznie w latach 2000-2012 z tych kopalni wydobyto 23 miliony 838 tysięcy 789 ton węgla kamiennego. Najwięcej surowca pozyskano w 2001 roku, tj. 2 miliony 259 tysięcy 227 ton. Od 2004 roku notuje się rokroczny spadek wydobycia węgla w Turcji.

W 2011 roku w tych samych kopalniach, tj. Armutçuk, Karadon, Kozlu, Amasra, Üzülmez, wydobyto 1 milion 592 tysiące 515 ton węgla kamiennego, zatem spadek wydobycia w 2012 roku wyniósł blisko 136 tysięcy ton.

W 2012 roku miesiącem o najniższym poziomie wydobycia surowca był wrzesień, kiedy to pozyskano tylko 106 tysiące 445 ton. W minionym roku 965 osób zrzeszonych w kopalniach związku przeszło na emerytury, spośród których 921 pracowało pod ziemią, natomiast 44 w urządzeniach naziemnych.

Przewodniczący Związku Zawodowego Górników Węgla Kamiennego, Eyüp Alabaş, wyjaśnił, iż główną przyczyną tak niskiego wydobycia węgla w minionym roku były powtarzające się w ciągu roku awarie urządzeń służących do opłukiwania węgla po wydobyciu na powierzchnię.

Dodatkowo w kopalni Karadon, której wydobycie stanowi połowę całości wydobycia w zrzeszonych w związku przedsiębiorstwach, urządzenia służące do opłukiwania węgla, zdatne do użycia, mają niewystarczającą pojemność, a wiele z nich dotknęły liczne awarie. Pozyskany węgiel przez dłuższy okres nie mógł być wydobywany na powierzchnię ziemi. Ważnym powodem zmniejszenia się wydobycia surowca jest zbyt niska liczba zatrudnionych pracowników.

Roczne możliwości wydobycia węgla w kopalniach zrzeszonych w TTK to 5 milionów ton. Głównie z powodu braku większego zainteresowania zawodem górnika i niskiej obecnie liczby zatrudnionych w tureckim górnictwie, osiągnięcie takiego wydobycia w ciągu roku jest niemożliwe.

Turcja jest importerem węgla kamiennego, mimo iż posiada własne zasoby tego surowca. Każdego roku na zakup węgla z zagranicy przeznacza się około 5 miliardów dolarów. Rokrocznie w Turcji zużywa się około 25 milionów ton węgla kamiennego i zużycie to systematycznie wzrasta. W kopalniach TTK, zgodnie z normami, mogłoby być zatrudnionych obecnie 14 tysięcy osób. Działania związku zmierzają do zatrudnienia w 2013 roku 2800 nowych pracowników.

Źródła: cnnturk.com, aa.com.tr

About Julia Krajcarz

KOMENTARZE